mount1De Bijbel toont ons feiten van het verleden, dingen die gebeurd zijn en niet meer zullen gebeuren. Het bevat ook beloftes over dingen die nog niet hebben plaatsgevonden, maar in de nabije toekomst zullen plaatsvinden. Echter, het Woord van God geeft ons ook zekerheden over het heden, bijvoorbeeld: “…Ik, de HERE, ben uw Heelmeester” (Exodus 15:26) NBG ’51.
Hetzelfde geldt voor de Berg Hermon: “Want daar gebiedt de HERE de zegen, leven tot in eeuwigheid” (Psalm 133:3) NBG ’51.
God GEBOOD Zijn zegen. Het is iets voor Vandaag, Nu, voor degenen die echt in de Geschriften geloven.
De apostel Petrus beschrijft de ervaring die hij had op de HEILIGE BERG:
“En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg ware” (2 Petrus 1:18) NBG ’51.
Op de HEILIGE BERG waren Petrus, Jakobus en Johannes getuigen van de TRANSFORMATIE. Een transformatie die God GEBIEDT voor degenen die vandaag de dag GELOVEN en bereid zijn om te luisteren naar Gods stem en over wat Hij zegt over Hem te dienen op de HEILIGE BERG:
“Want op mijn heilige berg, op de hoge berg Israëls, luidt het woord van de Here HERE, daar zal het ganse huis Israëls in zijn geheel Mij in het land dienen. Daar zal Ik behagen in hen hebben en daar zal Ik heffingen van u vorderen en het beste uwer gaven, bij alles wat gij heiligt” (Ezechiël 20:40) NBG ’51.
Degenen die geloven gaan naar voren, degenen die niet geloven blijven achter; een ieder maakt zijn eigen keuzes.
Met dank aan: Silas