vogelOmdat de Heilige Geest Gods beeld in ons terugbrengt;
Omdat de Geest van Jezus ons levende getuigen maakt van Zijn opwekking;
Omdat de Geest van de HEER ons opwekt voor God;
Omdat de Geest van God-de-Vader ons God-de-Zoon openbaart;
Omdat de Geest van Vertroosting ons vertroost in de bittere momenten;
Omdat de Geest van macht ons de kracht geeft om al het kwaad te verslaan, inclusief de wereld;
Omdat de Geest van wijsheid ons het vermogen geeft om Zijn wil te doen;
Omdat de Geest van verstand ons geestelijk onderscheidingsvermogen geeft;
Omdat de Geest van raad ons altijd een woord biedt voor de gekwelde;
Omdat de Geest van sterkte ons ondersteunt tijdens onze zwakheden;
Omdat de Geest van kennis ons de capaciteit geeft om het kwaad te vermijden;
Omdat de Geest van vreze des Heren ons in Zijn wegen doet wandelen;
Omdat de Heilige Geest ons nooit alleen laat;
Omdat de Geest van de Almachtige onze gevoelens leidt;
Omdat de Geest van Christus alle geestelijke blindheid verwijdert en ons het Beloofde Land doet zien.
Maar,
Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” (Romeinen 8:9).
Bisschop Edir Macedo