Wanneer iemand zegt: “Nu ik dat heb gezien, geloof ik”, dan leert Jezus heel direct dat degene die gelooft zonder dat hij iets heeft gezien, zalig is.
Hiermee toonde Jezus dat ons geloof niet ondersteund kan worden door wat we zien, maar juist door wat geschreven staat, onafhankelijk of we het kunnen zien of niet.
Echter, de Here Jezus leert ons dat de tekenen degenen die geloven volgen.
Als ons geloof niet gebaseerd kan zijn op wat we zien, maar juist op wat geschreven staat, waar zijn de tekenen dan voor nodig?
In feite dienen de tekenen als een bevestiging voor degenen die het geloof nog niet omarmd hebben, dat het Woord dat gepredikt wordt waar is.
Bijvoorbeeld: iemand komt ziek naar de kerk. Gelovend in de beloftes ontvangt hij de genezing. Is dit niet genoeg om aan te tonen dat het Woord waar is?
Welnu, als het Woord waar is voor de genezing, zou dat dan niet hetzelfde zijn in alle andere opzichten? Daarmee bedoel ik dat zoals Het zich vervuld wat betreft de gezondheid, hoe zit het dan met de hemel en de hel? En de vergeving? En de tiende? En alle andere dingen die soms zo moeilijk lijken om te accepteren – vooral die dingen die een groot offer van ons vereisen?
Zou het niet een vergissing zijn dat iemand zegt dat hij gelooft, maar niet doet wat geschreven staat?
De tekenen die u hebt gezien en gehoord hebben alleen maar één doel: de waarheid van de Geschriften bewijzen. Immers als één ding waar is, dan zullen de andere dingen zeker ook waar zijn.
“Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil” (Hebreeën 2:2-4).
Geloof in wat geschreven staat, u zult hiervan profiteren.
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl