Wanneer de mensen de kerk verlaten, geven ze veel redenen:
– Ik moet veel werken.
– Ik heb geen tijd.
– Ik heb mijn doelen niet kunnen bereiken, daarom heb ik opgegeven.
– Ik ben al gezegend, ik hoef niet meer te komen.
– Ik heb slechte voorbeelden in andere mensen gezien.
– Ik werd ergens in teleurgesteld.
– Ik heb gezondigd.
– De pastor vroeg veel offerandes.
– De kerk is veranderd en is niet meer hetzelfde.
– Iemand sprak slecht over mij.
Al deze redenen zijn, in feite, niet de ware reden waarom de persoon het geloof verlaat. De persoon die de kerk verlaat doet dat omdat hij nooit 100% zijn geloof op zich heeft genomen met oprechtheid en ernst.
Wanneer een persoon het geloof op zich neemt en de beslissing neemt om ALLES te doen dat God vraagt, dan zal de persoon, ongeacht de omstandigheden, NOOIT het geloof verlaten.
“Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 8:38-39) NBG ’51.
Denk hierover na.
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl