sofrimento-706x432Waarom heeft het kwaad overwonnen in het leven van vele mensen die een geloof in God belijden? Waarom leven veel oprechte gelovigen een hel, ondanks dat ze naar de kerk gaan en, soms, zelfs een betrouwbare functie hebben in de kerkgemeenschap?
Jezus zei:

…dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen (Matteüs 16:18).

De kerk (gemeente) waar Jezus naar verwijst is niet meer en niet minder dan:

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht (1 Petrus 2:9).

Het ware priesterschap wordt uitgevoerd door degenen die het geloof materialiseren door middel van het offer. Uit het hele christelijke universum heeft God een een uitverkoren natie apart gezet, om een heilige natie te vormen, dat bestaat uit degenen die hun levens opbouwen door middel van het offer op de “Steen” (het Altaar), dat Jezus is.
Om deel uit te maken van dit “bijzondere volk”, is het niet genoeg om een kerkganger te zijn, evangelisch te zijn, hier en daar een zegen te ontvangen, we dienen deze wereldse waarden af te wijzen en de volgende houding aan te nemen:

…het gouderts wegwerpt in het stof, het goud van Ofir op de rotsgrond der beken, en de Almachtige uw voorraad gouderts en uw zilverschat zal zijn (Job 22:24-25).

Abraham deed dit: hij legde “jouw zoon, jouw enige zoon, Isaak”, die, behalve het verleden – vanwege de honderd jaren die hij heeft gewacht om hem te krijgen -, ook zijn heden – omdat het zijn grootste schat hier op aarde was, veel meer waard dan zijn rijkdom -, en zijn toekomst – omdat hij de garantie van zijn nageslacht was- vertegenwoordigde. Hij legde hem op de Steen (Jezus) en offerde hem. Abraham werd zodoende de vader van het geloof van deze uitverkoren generatie, om in een paradijs te leven in het leven hier op aarde, en in het toekomende leven, in de eeuwige glorie met onze Heer.
Profiteer van de gelegenheid die aan u wordt gegeven, ga deze Steen (Jezus) op en handel door geloof. Stort zichzelf onvoorwaardelijk op het Altaar en word de Kerk van de Here Jezus, en u zult de deuren van de hel nooit meer zien overwinnen in uw leven.
Dat God u zegent!
Met dank aan: bisschop Sergio Corrêa