moneyWaarom is geld zo belangrijk bij het offer?
Een andere betekenis voor het woord OFFER is het verloochenen van iets kostbaars.
Het is heel gebruikelijk dat we de mensen in de kerken horen praten dat ze zich met lichaam, ziel en geest overgegeven hebben op het Altaar, maar in de meerderheid van de gevallen zien we niet dat het antwoord van God zich in hun leven manifesteert. Waarom? Het is heel simpel. We hebben twee benen die ons overal brengen waar we naartoe willen gaan. Wanneer wij lopen, dan zetten we alle kracht van ons lichaam op het linkerbeen, terwijl de rechterbeen naar voren gaat. Daarna zetten wij al onze kracht op de rechterbeen, terwijl de linkerbeen naar voren gaat, toch? Het offer is precies zo: er is het geestelijke been en het materiële been. Velen zetten al hun kracht alleen maar op hun geestelijke been – ze vasten, bidden, nemen afstand van de zonde enz. -, maar ze vrezen om door het geloof te handelen en weigeren om op het Altaar te plaatsen wat aan het lichaam, de ziel en de geest behoort, oftewel het materiële offer.
“Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn” (Lucas 14:33).
Dit afstand doen op het Altaar houdt in dat wij bewust dienen te zijn dat alles wat wij bezitten: huis, auto, geld, kinderen, man, vrouw enz., niet aan ons behoort – wij bezitten het alleen maar als een lening die God op elk moment van ons kan vragen en waarvan wij bereid dienen te zijn om het op het Altaar te leggen, al is dat een offer voor ons.
“HERE, onze God, al deze rijkdom die wij bijeengebracht hebben om U een huis te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand; U behoort het alles” (1 Kronieken 29:16).
Misschien vraagt u mij: waarom is geld zo belangrijk tijdens het offer?
Wij hebben al vaak in het nieuws gezien dat moeders hun kinderen ter adoptie aan anderen hebben gegeven, omdat zij beweerden dat zij niet in staat waren om voor hun te zorgen, maar heeft u al eens een moeder gezien die een kist met miljoenen aan iemand gaf, zeggende dat ze niet voor die “arme” biljetten kon zorgen? Precies. Het is mogelijk om zonder kinderen, man of familie te leven, maar niet zonder geld, omdat de mens dat nodig heeft om te kunnen overleven. Wanneer wij op het Altaar, de handen van God, overgeven wat aan ons behoorde, behoort en zal behoren, dan symboliseert dat dat wij op het Altaar plaatsen wie wij waren, zijn en zullen worden.
Als jullie van niemand afhankelijk willen zijn als een soort amulet, maar alleen van jullie zelf en van God om jullie doelen te bereiken, in welk gebied dat ook moge zijn, handel dan met geloof op het Altaar met de beide benen van het offer – de geestelijke en de materiële. Zo zullen jullie niet lopen, maar rennen richting jullie gewenste successen.
Denk na!
Dat God jullie zegene.
Met dank aan: Bisschop Sérgio Correia