cross165
Waarom kwam de Heilige Geest pas na Jezus?
De Heilige Geest komt pas nadat het offer is gemaakt.
Met andere woorden, nadat er een opoffering van 100% is gemaakt.
Ik herinner me hoe ik verzegeld werd met de Heilige Geest in 1994, in Abolição, in Rio de Janeiro. Ik was ziek en had last van koorts. Op woensdag moest ik, om in de kerk in Abolição te komen, over een muur klimmen om. Mijn moeder wilde niet dat ik naar de kerk zou gaan. Zij deed alles om mij tegen te houden.
Ik had echter een absolute zekerheid in mijn binnenste dat die dag de dag was waarop ik de doop met de Heilige Geest zou ontvangen.
En dat is precies wat er gebeurde.
 
Ik had koorts en droeg veel kleren vanwege de kou.
Het was de dag waarop ik kon zeggen: “WAT EEN DAG!”
Bisschop het was heel sterk!
Toen ik uw boodschap las, was de eerste vraag die in mij opkwam: “Waarom kwam de Heilige Geest pas nadat Jezus heen was gegaan?”
Het antwoord kwam onmiddellijk: Vanwege het OFFER!
Er is niets dat gedaan kan worden. Als er geen offer is, dan komt de Heilige Geest niet!
Met dank aan: Jorge