solidao-706x432Wat is de reden dat de personen die zeggen van God te zijn, Zijn aanwezigheid, antwoord, vergiffenis en bevrijding niet verkrijgen? Wilt u daadwerkelijk het antwoord weten? Lees dan de volgende vers:
Waarom was er niemand, toen Ik kwam, en antwoordde niemand, toen Ik riep? Is mijn hand dan werkelijk te kort om te Verlossen, of is er in Mij geen Kracht om te Redden?” (Jesaja 50:2)
Het is logisch dat de Hand van God nooit te kort, was is of ooit zal zijn, noch zal Zijn Kracht ooit verminderen! Maar het probleem, zoals altijd, ligt nooit bij God, maar juist bij ons, vanwege het feit dat wij niet willen opdagen bij de Plaats die door Hem aangewezen werd als de plaats van de Ontmoeting.
Zoals het Woord van God in de bovenstaande verse bevestigd, is er in deze Ontmoeting Verlossing (Vergiffenis), manifestatie van de Kracht (Macht) en Verlossing (Bevrijding) te vinden. Een volledig werk: begin, midden en einde.
Maar er zijn vereisten zodat deze Ontmoeting kan plaatsvinden. Het allereerste is te gaan naar de door Hem Verkozen Plaats, deze Plaats is de Enige hier op aarde en in het universum. Deze Enige Plaats heet het Altaar-van-het-Offer! Allen die beweren te geloven, of werkelijk geloven, dienen naar deze Plaats te gaan en het Altaar-van-het-Offer te beklimmen, zodat God samen met hen kan neerdalen.
De tweede vereiste opdat u het Altaar-van-het-Offer kunt beklimmen, is dat u in uw handen de materialisatie van uw Bewuste-Geloof met u meeneemt, uw Vrijwillige-Offer. Alleen op deze manier kunt u voor God verschijnen en, zonder woorden, maar met acties, uw gehele leven op het Altaar-van-het-Offer plaatsen. God verschijnt dan voor u met Zijn Antwoord dat gematerialiseerd wordt door de Vergiffenis, Macht en Bevrijding.
Nu u weet wat u dient te doen, ga vooruit en doe uw deel, want Hij roept u en wacht op u bij het Altaar-van-het-Offer.
Zoals God het goed zegt, er is geen reden om niet te antwoorden op Zijn Uitnodiging. Hij heeft niemand teleurgesteld en zal ook niemand teleurstellen.
Wie zal er opdagen?
Ik zie u in de Tempel van Salomo of in de Wolken!
Met dank aan: Biscchop Júlio Freitas