hoje-706x41011e Dag van de Vasten van Daniël
Elke keer dat ik naar het winkelcentrum moet gaan om iets te kopen (iets waar ik trouwens een hekel aan heb), dan is het ergste wat kan gebeuren, naast het feit dat de winkel heel druk en vol is, om van de mond van de verkoper te horen dat hetgeen dat ik wilde helaas niet op voorraad is. Oftewel, ik dien ervoor te betalen en thuis te wachten om dat product te ontvangen.
Ik heb daar een grondige hekel aan! En ik geloof dat ik niet de enige ben!
Wij leven in een samenleving die alles nu wil hebben. Wij willen alles “vandaag nog” hebben en in sommige gevallen zelfs “gisteren”, als het mogelijk was.
Echter, wat de geestelijke zaken betreft, maken velen zich niet druk als het op wachten aankomt.
Hoevelen komen wel niet jaren naar de kerk (inclusief de UKGR) en kennen God nog niet en werden niet verzegeld met de Geest van de Almachtige?
En waarom gebeurt dit?
Omdat ze zich niet druk maken om een dienst te verlaten, deel te nemen aan de Vasten van Daniël (zoals wij die nu aan het houden zijn) en niet hetgeen dat zij zochten mee naar “huis” te nemen.
Toen Jezus Zacheüs de gelegenheid gaf om van leven te veranderen, gebruikte hij het woord “heden” (vandaag) twee keer.

“En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zeide tot hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want HEDEN moet Ik in uw huis vertoeven”.
– Lucas 19:5

Zacheüs kwam onmiddellijk naar beneden. Hij kwam niet later naar beneden. Hij vroeg Jezus niet om een andere afspraak te maken, zodat hij zijn huis kon voorbereiden, lekkerder voedsel kon kopen enz.
Hij reageerde onmiddellijk, daalde met spoed van de boom af om Jezus met blijdschap te ontvangen.
Toen hij in zijn huis was, in de aanwezigheid van de Here Jezus, wachtte hij er niet op dat iemand tegen hem moest zeggen wat hij moest doen, omdat de Heilige Geest zelf het tegen hem zei in zijn bewustzijn.
Wat deed Zacheüs?
Nogmaals reageerde hij onmiddellijk. Hij kon niet, noch wilde hij deze grote gelegenheid die hij kreeg missen.

“Maar Zacheüs ging staan en zeide tot de Here: Zie, de helft van mijn bezit, Here, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig”.
– Lucas 19:8

Daar onmiddellijk, ten overstaan van allen, erkende hij zijn zonden, nam hij verantwoordelijkheid voor zijn fouten en omhelsde de gelegenheid om de grootste zegen aller tijden te ontvangen: de Behoudenis van zijn ziel.

“En Jezus zeide tot hem: HEDEN is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden”.
– Lucas 19:9-10

Jezus wil niet wachten om u te kunnen dopen met de Heilige Geest. Hij wil niet wachten om u te kunnen redden.
Hij wil u VANDAAG!
De vraag die rest is nu: Bent u bereid om het leven van zonden, wrok en pleziertjes van deze wereld VANDAAG achter u te laten?
Jezus is nu (in de Persoon van de Heilige Geest) op dit exacte moment in uw huis, zoals Hij ook in het huis van Zacheüs was.
En wat Hij meest wil zeggen is ongetwijfeld: HEDEN (VANDAAG) werd hij/zij gedoopt met Mijn Geest.
Het is alleen maar afhankelijk van u!
Met dank aan: bisschop Celsio Júnior