mudar“Verandering zal nooit plaatsvinden tenzij er sommige psychologische behoeftes vervuld worden, deze behoeftes bevinden zich in drie dimensies: cognitieve (het denken), affectieve (de emoties) en gedragsdimensie.”
Wanneer wij zeggen dat een bepaalde persoon veel veranderd is… dan refereren wij normaal gesproken naar één van twee soorten veranderingen: een fysieke of innerlijke verandering.
De “makkelijkste” vorm van veranderen is de vorm die aan de buitenkant plaatsvindt: de verandering qua haarstijl, haarkleur, het verlies of aankomen van gewicht, andere kleren, makeup enz… deze zijn meer zichtbaar en veroorzaken uiteindelijk een groter impact voor degenen die ons zien.
Wanneer wij echter over een innerlijke verandering praten, dan komen andere factoren ter sprake. De mens is, in zijn ingewikkeldheid, opgebouwd uit drie delen, die heel nauw verbonden zijn: de manier waarop hij denkt, zich gedraagt en zich voelt.
Nu, denk met mij mee, hoe zou u zichzelf beschrijven of hoe zou u door anderen beschreven worden? Als een gepassioneerde persoon? Een perfectionist? Serieus? Zwak? Inflexibel? Nalatig? Naïef? Inzichtelijk? Sterk?
Ten eerste, degene die wilt veranderen… verandert en staat open voor verandering. Als u werkelijk, als persoon, wilt veranderen, dan moet u, ten eerste, vaststellen wat u als uw “zwakheden” beschouwt en die in “sterke punten” vormen en nooit stoppen voor de moeilijkheden die op u pad zullen komen. Dit is de enige vorm van verandering die ware voordelen brengt.
Met dank aan: bisschop Júlio Freitas