justoWaarom zoeken wij geen rechtvaardigheid?

Rechtvaardigheid houdt in om een ieder te geven wat hem behoort. Heeft u gekregen wat rechtvaardig is? Heeft u uw rechten behaald? Wij weten het antwoord al. Maar laten wij nu begrijpen hoe dat komt.
Allen willen rechtvaardigheid, maar niet allen zoeken ernaar. Er zijn vijf hoofdredenen hiervoor:
1. Er is geen wet die het biedt. Hoewel er veel menselijke wetten bestaan, zijn er ook onrechtvaardigheden waar geen enkele wet tegen bestaat. Wat voor wet bestaat er dat een echtgenoot verplicht om zijn minnares te verlaten? Of de zoon om met drugs te stoppen?
 
2. Wij kennen onze rechten niet. De wet biedt het recht, maar de persoon kent hem niet.
3. Rechtvaardigheid is duur. Een goede advocaat betalen, uw tijd nemen om het gehele proces te volgen, het oordeel af te wachten… Dit alles kan veel geld kosten en het biedt geen enkele garanties.
4. De persoon gelooft niet in gerechtigheid. Bent u ooit wel eens beroofd of heeft u ooit wel eens schade ondervonden vanwege een misdaad en u heeft dat niet gemeld aan de politie? Waarschijnlijk komt dat omdat u dacht dat het geen baat zou hebben. U geloofd niet dat gerechtigheid zou geschieden.
5. Men denkt dat de gerechtigheid van God iets automatisch is. Hoe vaak zeggen of denken mensen die onrechtvaardig behandeld zijn het volgende: “Het zit in Gods handen?” Maar noch de gerechtigheid van mensen noch de gerechtigheid van God geschiedt zonder dat er een iemand is die voor zijn zaak pleit. “Brengt uw rechtsgeding voor, zegt de HERE; voert uw bewijsgronden aan, zegt de Koning van Jakob” (Jesaja 41:21).
Dit zijn de redenen waarom velen geen rechtvaardigheid in hun leven ontvangen. Wanneer wij over de menselijke gerechtigheid praten, dan is het zelf te begrijpen, omdat die echt faalt. Maar als iemand Gods gerechtigheid niet zoekt, dan is dat, tenminste, een teken dat de persoon van ongerechtigheid houdt.
God haat ongerechtigheid. Hij wil zo graag gerechtigheid brengen voor degenen die van Hem zijn dat de Geschriften zeggen dat Hij de taak van onze rechter, advocaat, wetgever en getuige op Zich neemt. Stel u zich voor dat u een zaak moet voorleggen in een rechtbank waar uw vader de rechter is; uw ouder broer is de advocaat; en de hoofdgetuige in uw voordeel uw beste vriend!
Zo groot is Gods wil om gerechtigheid te doen geschieden.
“Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?” (Jezus is Lucas 18:7-8).
Godzijdank stelt Hij Zijn gerechtigheid beschikbaar voor allen die het geloof gebruiken.
Met dank aan: Bisschop Renato Cardoso