shutterstock_156593135-706x471“en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde.
Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed.”
Openbaring 1:5

Waarschuwing van de Heerser der koningen, Degene die van ons houdt en ons het leven en de conditie gaf om het kwaad te verslaan, om te leven in gerechtigheid en, zo, overwinnaars te zijn.
Ester Bezerra