tumulo165“Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons” (2 Korintiërs 4:7).
Laat het heel duidelijk zijn dat God in ons, wij die alleen maar aarden vaten zijn, Zijn grootste schat wil plaatsen. Wat maakt een vaas waardevol? Zijn beeld of zijn inhoud? En als hij leeg is? Dan is hij waard volgens hetgeen hij is. Deze vaas representeert uw leven. En als er in deze vaas zich een persoon bevindt die gezond is, gelukkig in de liefde, een verenigde familie heeft, met veroverde en bereikte materiële doelen, heeft deze vaas dan een grote waarde? Ja!
Maar toch ontbreekt er iets, aangezien deze mensen die een gelukkig gezin, huwelijk, materiële goederen en gezondheid hebben de gelukkigste mensen van de wereld zouden moeten zijn. Maar studies wijzen uit dat de mensen die het meest aan depressie lijden deel uitmaken van de midden en hoge klasse.
“Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel?…” (Matteüs 16:26).
De Heilige Geest is degene die de behoudenis van uw ziel garandeert. Als Hij geen onderdeel maakt van uw leven, dan zal alles wat u heeft of zult hebben u nooit gelukkig kunnen maken. Daarom werd Jezus opgewekt, zodat Hij de gerechtigheid voor altijd kon doen ontstaan, zodat het beloofde vervuld werd, zodat de Behoudenis er kon zijn, zodat de gerechtigheid overwint in de levens van degenen die Hem accepteren en zoeken.
Het leven is een constante strijd en voor degene die een zwakke geest heeft, omdat hij de dood en opwekking van de Here Jezus weigerde, kan deze strijd te bitter worden en onder hun zijn er degenen die meeste makkelijke uitweg zoeken – zelfmoord. Ik zeg altijd dat de mens aan zelfmoord begint te denken wanneer hij al zijn doelen en dromen al heeft gedood. Velen kunnen zich zelfs beledigd voelen door deze uitspraak, maar zelfmoord is de grootste daad van lafheid, omdat het inhoudt om te vluchten van de verdrukkingen, met de verwachting dat het ogenschijnlijke einde van het leven ook het einde van de problemen inhoudt. Het is echter het begin van een eeuwig probleem dat geen oplossing heeft. Zelfmoord is het grootste signaal van geestelijke zwakte en bedrog van de mens.
Waardeer uw leven, omdat er geen probleem op de wereld bestaat waarvoor het Woord van God geen antwoord kan bieden! Er zijn oplossingen voor alle problemen, als u het Geloof omarmt in de Here Jezus, die stierf en opgewekt werd voor u, voor ons.
Met dank aan: bisschop Júlio Freitas