timthumb-1.phpVoor welk motief stierf de Here Jezus? Om gerechtigheid te doen geschieden! Het is onrechtvaardig dat de mens, die het beeld van God draagt – hoofd, ogen, handen, mond, neus, oren, voeten en hart – ook niet over Zijn gelijkenis beschikt. God schiep ons naar Zijn beeld en gelijkenis, maar zolang de mens de dood niet overwint, zal dat niet gebeuren. In feite is de dood hetgeen de mens het meest angst aanbrengt, alle mensen zijn er bang voor. Allen die nog de voordelen van de opstanding hebben gekregen.
Volgens hetgeen geschreven staat, is degene die in de Here Jezus is, opgewekt voor het eeuwige leven en wie niet in de Here Jezus is, is, hoewel hij fysiek leeft, geestelijk gesproken dood. Daarom zond God de Here Jezus om het leven voor mij en voor u te geven. Hij deed dat zodat u en ik opgewekt konden worden. Probeer dus de reden waarvoor de Here Jezus stierf te begrijpen. Hij stierf zodat gerechtigheid kon geschieden, omdat het onrechtvaardig zou zijn dat de mens voor eeuwig van God verwijderd zou leven of dat hij Hem zou afwijzen. Maar wie de dood van de Here Jezus accepteert en zijn Geloof in Hem op zich neemt, gaat uit van de geestelijke dood naar het geestelijk leven. Daar zit het geheim!
“In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos; vervolgd, doch niet verlaten; ter aarde geworpen, doch niet verloren (2 Korintiërs 4:8-9).
Ter aarde geworpen betekent niet ontmoedigd, maar dat ondanks het feit dat u een teleurstelling, probleem of ongeluk meemaakte, u niet verslagen bent. Gezien het feit dat u het Geloof niet hebt opgegeven, heeft u ook de voordelen van de opwekking van door de Here Jezus niet opgegeven, omdat u weet dat Hij stierf om gerechtigheid te doen geschieden, om de dood te overwinnen.
God heeft de dood niet geschapen, noch schiep hij de duivel of de hel. De hel werd niet voor de mens gemaakt, maar om satan en zijn demonen gevangen te houden. Er bestaat geen grotere onrechtvaardigheid dan dat een mens veroordeeld wordt tot de eeuwige dood. Maar hoe gebeurt dit? Wanneer hij de grootste onrechtvaardigheid tegen God pleegt en dat is om Hem te verwerpen. Merk op dat, volgens studies en onderzoeken, de mensen die God zoeken, degenen zijn die het meest gebalanceerd, succesvol, constant, gelukkiger en zelfs gezonder zijn. Merk op dat ik niet over religie, sektes of fanatici sprak… En, volgens de Geschrifte, zullen in het binnenste van degenen die God zoeken rivieren van levend water stromen.
Klik hier voor deel 2
Met dank aan: bisschop Júlio Freitas