luz165De uitstorting van de Heilige Geest veroorzaakt een onmiddellijke en radicale verandering in het leven van degene die door Hem “bezeten” is.
De transformatie in het binnenste heeft te maken met het verstand en het hart;
De egoïstische visie van de fysieke ogen wordt geneutraliseerd door de geestelijke visie;
De blokkade van het geestelijk begrip wordt geopend en er ontstaat een totaal begrip voor Gods wil;
De bedrieglijke gevoelens worden verruild voor gevoelens van de Geest van God;
Zodoende verandert het leven totaal:
Het moeilijke temperament verandert;
De professionele visie verandert;
De visie voor de toekomst verandert;
De visie voor het heilige huwelijk verandert;
De visie voor zakendoen verandert;
De visie voor het leven verandert;
Alles verandert.

“Dan zal de Geest des HEREN u aangrijpen; gij zult met hen in geestvervoering geraken en tot een ander mens worden. Wanneer deze tekenen aan u geschieden, doe dan wat uw hand vindt, want God is met u”
(1 Samuël 10:6-7).
Bisschop Edir Macedo