Wanneer u zich realiseert dat u dient te veranderen
Gedurende onze leven, gaan we door veel dingen heen die ons leven vormen – of ten minste proberen ze dat. Als wij blind en doof zijn voor hetgeen elke ervaring ons leert, dan kan ons karakter niet gevormd worden. En dat is het probleem dat velen van ons in hun binnenste met zich meedragen. Ons menselijk hart heeft zo een hoge dunk van zichzelf, is zo overtuigd dat het alles beter weet, dat het zich nooit kan vergissen, dat wij vaak het leerpunt in een ervaring missen.
Wanneer het ons treft – die harde ontnuchtering waarin we zien dat we het WEL verkeerd hebben – dan kunnen we op twee manieren reageren.
1. We kunnen wakker worden en nederig ons les leren, of
2. we kunnen heel koppig ons voet neerzetten en onze trots behouden.
De eerste manier houdt in dat wij leren en groeien; de tweede manier toont dat wij te hoogmoedig zijn geworden om iets nieuws te leren.
Apostel Paulus zei in Efeziërs 4:23 “dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden” (HTB).
Weinige, maar diepe woorden.
Ons verstand (uw denken) dient vernieuwd te worden. Dat moet, omdat het oud wordt. Als wij de geest van ons verstand niet vernieuwen, dan zullen wij, naarmate de jaren voorbijgaan, geestelijk en mentaal oud worden. Oude ideeën, oude gewoontes, verzet om te veranderen. We stoppen met groeien. We blijven achter. Mensen met een jonger (en vernieuwd) verstand zullen ons voorbijstreven. En we worden een saaie, bittere en haatdragende karikatuur van de persoon die wij vroeger waren. Vervolgens geven we de wereld de schuld dat hij is veranderd.
“Verandering is moeilijk, maar vaak essentieel om te overleven” – Les Brown.
Dus de volgende keer wanneer uw overtuiging en opvattingen uitgedaagd worden door andere overtuigingen, die beter zijn, wees dan niet trots. Ga door en verander uzelf.
Het is voor uw eigen bestwil.
Bisschop Renato Cardoso