armadura-165“Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens…” (Openbaring 3:5).
Er bestaat niets, helemaal niets, dat belangrijker is dan onze Behoudenis.
Hij is de beloning voor de Overwinnaars die, als teken hiervan, bekleed zullen worden met witte kleren.
De overwinnaar is niet degene die alleen maar begint, maar juist degene die ook eindigt.
En hoeveel mensen zijn wel niet begonnen, maar ze waren niet in staat om te eindigen? Ze werden verslagen, omdat ze in deze geestelijke strijd niet bekleed waren met de wapenrusting.
In feite zal niemand bekleed worden met de witte kleren als hij zich niet eerst bekleed heeft met de Wapenrusting van God.
Alleen maar wanneer men de Wapenrusting van God aanheeft zal het mogelijk worden om de goede strijd te strijden, de wedloop af te maken, het geloof te behouden en de witte kleren te ontvangen.
Als we het over de Behoudenis hebben, dan is er geen tijd te verliezen.
Wanneer u eenmaal bekleed bent met de Wapenrusting van God, dan zult u over de nodige condities beschikken om te kunnen overwinnen!
“Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels… Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden” (Efeziërs 6:11,13).
Met dank aan: Bisschop Djalma Bezzera