adoracaopost“Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: AAN EEN ONBEKENDE GOD. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u” (Handelingen 17:23).
Wanneer men God aanbidt zonder Hem te kennen, dan komt die aanbidding neer op ceremoniën en religieuze rituelen. Het is iets leeg, koud en ver van het ware geloof dat ons dicht bij de Almachtige doet komen, omdat het vol van formaliteiten is en niet van de ware geest van aanbidding. Dat is wat er gebeurde met de Grieken en ook met de Joden zelf die zichzelf kleedden met speciale kledingdracht, maar mismaakte dieren offerden wat een bewijs was van hun geestelijk verval.
Veel kerken verwarren de ware aanbidding met emotie dat voortgebracht wordt door muziek en de mooie klanken die uit muziek instrumenten voortkomt. Zij begrijpen de woorden van de Here Jezus niet toen Hij zei dat God Geest is! Alleen degenen die uit Hem geboren zijn beschikken over de essentie van de ware aanbidding, omdat zij Zijn aard hebben, Zijn karakter. Ze gaf zich aan de Eeuwige over met lichaam, ziel en geest en leven in perfecte harmonie met de Schepper door zich aan Zijn wil over te geven. De Grieken bouwden een altaar voor een God die zij niet kenden en dat is ook de realiteit van veel christenen.
Met dank aan: bisschop Domingos Siqueira