chorar-706x410Ik zou huilen als ik zou inzien hoe ver ik liep van de Waarheid en van mijn Heer.
Ik zou huilen als ik me als een vreemde in deze wereld zou voelen.
Ik zou huilen vanwege de afwezigheid van de Heilige Geest.
Ik zou huilen vanwege de minachting die ik zou ontvangen omdat ik anders ben in een maatschappij met omgekeerde normen en waarden.
Ik zou huilen vanwege het feit dat familieleden die mijn geloof niet begrepen mij verlieten.
Ik zou huilen uit angst om fout te handelen tegenover mijn God.
Ik zou huilen wanneer ik degenen zou zien die zo ver zijn van de Waarheid en onttrokken zijn aan de Behoudenis.
Ik zou huilen wanneer ik zoveel hebzucht en ongerechtigheid zou zien.
Ik zou huilen wanneer ik niet meer kon doen voor mijn God en mijn naaste.
Ik zou huilen wanneer ik de Wil van mijn God niet kon begrijpen en niet aan Zijn verwachtingen kon voldoen.
Ik zou huilen voor degenen die lijden en blind zijn voor de Waarheid.
Alleen degene die de moeilijke weg van de Behoudenis echt kent, zou om deze redenen kunnen huilen. De mens kan alleen zijn geestelijk leven beginnen wanneer hij zijn voet heeft geplaatst op deze weg en zich als een vreemde begint te voelen in deze materiële wereld. En gezien het feit dat er niets meer is in deze wereld die hem dezelfde voldoening kan geven, huilt en lijdt hij, omdat hij nog niet de vertroosting van de Geest heeft ontvangen.
Op dit moment bevindt de mens die al geëvolueerd is zich in een staat van totale wanhoop en voelt hij zich verlaten, omdat hij de wereld verliet en de andere wereld nog niet heeft bereikt.
Velen van ons bevinden zich in deze staat. Wij voelen dat er een betere wereld bestaat, naast deze wereld, maar wij slagen er niet in om daarin te komen. Wij blijven vast in deze wereld waarin wij leven, met haar normen en waarden, en zodoende lijden wij.
Maar juist vanwege dit leed, worden wij ertoe gedreven om het begrip en de vertroosting te zoeken. Zoekend zullen wij ongetwijfeld vinden – “Zoek en gij zult vinden”.
De vertroosting is overal te vinden; wij dienen alleen maar “ogen te hebben om te zien”.
Op deze wijze is de vertroosting duidelijk te vinden in de woorden van het Evangelie, die wij al zo vaak hebben gelezen zonder ooit de vertroosting te zien die er al die tijd in stond. Degenen die treuren zullen vertroost worden!
“Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden” (Matteüs 5:4).
Met dank aan: bisschop Fernando Souza