biblia02Wat baat de Belofte, als ik niet op het Altaar ben?
We vinden veel Beloftes in de Bijbel.
Het lijkt ongelofelijk maar er zijn mensen die niet eens één van hen in bezit nemen. Het antwoord is heel simpel: de Beloftes zijn voor degenen wiens leven op het Altaar is.
“Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen” (Lucas 9:1-2) NBG ’51.
Kort daarop kwam een man en bracht zijn bezeten zoon, negen van degenen die deze Belofte hadden ontvangen konden de jongen niet bevrijden.
Dezelfde mensen die niet op Berg Hermon waren.
Dit toont dat de Belofte niet baat, als ik niet op het Altaar ben.
Wat het Altaar betreft, of ik ben daar 100% op of anders ben ik er helemaal niet op.
Of ik ben het offer zelf, of niet.
Het is mijn gehele leven of anders niets.
Zou dit niet de reden zijn waarom onze Heer de Heilige Geest heeft beloofd, maar velen Hem nog niet hebben ontvangen?
Of is dit niet de reden waarom velen over de Belofte van het Overvloedige leven weten, maar desondanks een leven zonder kwaliteit leiden?
Één ding is zeker:
Wat baat de Belofte, als ik niet op het Altaar ben?
Met dank aan: Bisschop Djalma Bezerra