hulpIk hoorde een tijdje terug twee uitspraken, die mij tot de dag van vandaag hebben gemarkeerd en nu denk ik er weer aan terug. Ik wilde ze heel graag met jullie delen:
“We besloten om het Werk van God te verlaten en voor ons leven te zorgen, want als wij in staat zijn om te zorgen voor een staat, waarom zouden wij dan assisteren in een kerk?”
“Niemand heeft ooit erkend wat ik doe, dus ik ga naar een plaats waar mijn werk wel erkend wordt.” (Deze persoon ziet het als een onrechtvaardigheid om in een bepaalde kerk te zijn)
Deze twee situaties hebben iets met elkaar gemeen. In beide gevallen waren de mensen niet bezorgd om hetgeen zij op het Altaar legden, maar om hoe dit Altaar eruit zag. Dat is een feit.
Ons leven als pastor en pastorsvrouw, is om op het Altaar te zijn, simpelweg op het Altaar zijn en dit Altaar is in onze kerk. Maar velen hebben dit Altaar veracht, omdat het klein is, niet goed gelegen, geen persoonlijk voordeel biedt enz. Terwijl hetgeen wat wij op het Altaar plaatsen, onze overgave om het leven van mensen te veranderen, hetgeen is dat er werkelijk toe doet.
Zie het verhaal van Elia. Hij nam 12 stenen en daar legde hij zijn hele leven op, en daarom daalde het vuur neer.
Of het nu voor tien of voor duizend mensen is, ons offer moet perfect zijn. De duivel heeft velen met die gedachte bedrogen, omdat ze kijken naar de hoeveelheid mensen of de grootte van de kerk en vergeten dat onze offers God dienen te behagen, ongeacht of het Altaar van marmer, hout of steen is.
Elia offerde op een klein Altaar van 12 stenen en wekte het geloof op in een natie. Als een ieder van ons, ons gehele leven op het Altaar zet, kunnen wij ook het geloof van een gehele natie opwekken.
Als ons offer perfect is, dan kan God ook over ons praten, zoals Paulus over Timoteüs schreef, in elke kerk waar wij heen worden gestuurd:
“Want ik heb niemand die zó eens geestes (met u) is, om uw belangen getrouw te behartigen” (Filippenzen 2:20).
Wij zorgen voor de mensen en laten God voor ons zorgen. Wij zoeken geen eigen belang. Wij zijn de levieten en ons erfgoed is God.
“De levitische priesters, de gehele stam Levi, zullen geen bezit of erfdeel hebben tezamen met Israël; van de vuuroffers des Heren en Diens erfdeel zullen zij eten, maar onder zijn broeders zal hij geen erfdeel hebben: de Here is zijn erfdeel, zoals Hij hem beloofd heeft” (Deuteronomium 18:1-2).
Met dank aan: Nildi Mendes