Wat is het verschil tussen een christen zonder de Heilige Geest en een ongelovige?
Er is geen verschil.
Omdat, “Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” (Romeinen 8:9) NBG ’51.
Wat is het verschil tussen een leugenachtige dienaar en een dienaar van de duivel?
Er is geen verschil.
Omdat Jezus tegen de hypocrieten zei: “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen” (Johannes 8:44) NBG ’51.
Wat is het verschil tussen degene die zich een christen noemt, de Bijbel goed kent, maar nog in de zonde leeft en de goddeloze?
Er is geen verschil.
Omdat Jezus zei: “een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde” (Johannes 8:34) NBG ’51.
Wat is het verschil tussen degenen die van God zijn en degenen die dat niet zijn?
Alles
Omdat Jezus zei: “Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt” (Johannes 8:47) NBG ’51.
Jezus verwees niet alleen naar de toehoorders van het Woord van God, maar naar degenen die het horen en gehoorzamen. Wat baat het om te horen, maar niet te gehoorzamen? Zal dat een verschil maken? Helemaal niet!
Wat is het verschil tussen degene die zijn broer haat en een moordenaar?
Er is geen verschil.
Omdat het geschreven staat: “Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft” (1 Johannes 3:15) NBG ’51.
“Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben” (1 Johannes 4:20) NBG ’51.
Wat een verschil, toch, broeder???…
Bisschop Edir Macedo