gettyimages_511392643-690x460Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God (Micha 6:8).

Drie gedragingen die de Heer vraagt van Zijn kinderen:
1 – Dat zij de gerechtigheid praktiseren: God is gerechtigheid. Wat Hij hier vraagt is geen theoretische gerechtigheid, maar de uitoefening van gerechtigheid. Dag na dag van Hem leren hoe de ware gerechtigheid uit te oefenen, die komt door het rationele geloof.
2 – Dat zij houden van barmhartigheid: De barmhartigheid liefhebben is niet alleen barmhartig zijn jegens zichzelf, maar ook barmhartig zijn jegens de naaste. Met goede ogen kijken, altijd een positief oogpunt zoeken of op z’n minst neutraal (dit voorkomt ook dat wij ongerechtigheden begaan, en dichter bij punt 1 komen).
3 – Dat zij nederig omgaan met hun God: De hoogmoedige zal nooit met God kunnen wandelen, want hoogmoed is één van de karaktereigenschappen van de duivel en één van de redenen voor zijn val. De nederige is in staat om zichzelf te negeren om Jezus te volgen. Hij offert hetgeen op dat noodzakelijk is om de Heer te behagen. De nederige weet dat hij niets verdient en dat zijn grootste blijdschap is om een instrument te zijn in de handen van zijn God. Heeft u al een hoogmoedig instrument gezien? Ik heb het nooit gezien.
Merk op dat deze drie gedragingen niet incidenteel of theoretisch zijn. Het bevel is om dit dag na dag te praktiseren, constant zo te handelen tot het punt dat die gedragingen deel uit maken van het karakter van degene die ze praktiseert. Door zich in te spannen om deze drie punten te praktiseren, wordt het zeker veel makkelijker om de rest van het Woord van God te praktiseren, zelfs al lijkt het moeilijk.
Bisschop Edir Macedo