briefIk betwijfel of een persoon, uit eigen keuze, in een slechte plaats woont. Wij zoeken altijd naar de beste plek om te wonen, de plaats waar wij ons goed zullen voelen. Die plek moet voldoen aan onze eisen en voorwaarden.
Het universum is buitengewoon! De planeten, kometen, sterren, sterrenstelsels, enz., alles werkt perfect. De aarde is als een groot schip waar sprake is van een oneindigheid aan wezens, inclusief de mens.
Maar, wat is Gods adres? Waar woont Hij?
“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen” (Johannes 14:23).
Velen zoeken God voor de oplossing van hun dringende behoeften en die worden ook voldaan, zoals de zee water ontvangt; de zon vuur krijgt om te schijnen; enz. In hun binnenste blijft er echter een enorme leegte achter, zoals dat met alle mensen gebeurt. Het is alsof er een enorm gat bestaat en zonder te weten hoe deze te vullen, nemen ze alles wat de wereld te bieden heeft tot zich op. Natuurlijk is dit netjes verpakt door de duivel met veel illusies en fantasieën.
God wil dat wij Zijn adres zijn, de plaats waar Hij kan wonen, wil leven en zodoende ons innerlijk vervullen. Het is vanzelfsprekend dat, zoals wij bepaalde eisen hebben voor onze woonplaats, wij ook dienen te voldoen aan de voorwaarden van de Here Jezus.
Hoevelen claimen dat ze God liefhebben? Wanneer dit gevraagd wordt tijdens een dienst, is het moeilijk om een hand te vinden die niet word opgestoken. Maar wanneer de dienst voorbij is en wij de mensen adviseren, realiseren wij ons dat de vele handen die opgestoken waren niet overeenkomen met de waarheid. Misschien is de intentie er wel, maar de Here Jezus weet waar degenen zijn die Hem echt liefhebben. Misschien is het voor ons moeilijk om te weten, maar hij weet wie acht geeft aan Zijn Woord en het heeft gekoesterd en beschermd. Zelfs al zien wij Hem niet, Hij ziet de hele tijd wat wij doen, denken, de acties die wij ondernemen enz.
Als u van de Here Jezus houdt, dan tonen uw woord, uw gedrag, uw keuzes en uw leven aan de hele wereld dat u het adres van God hier op Aarde bent.
Met dank aan: bisschop Gonçalves