BijbelBanner01Wat is het geloof?
 “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.” (Hebreeën 11:1)
Welke twee soorten geloof bestaan er?
Het natuurlijke en het bovennatuurlijke geloof.
Wat is het natuurlijke geloof?
Het natuurlijke geloof is een zekerheid die deel uitmaakt van de mensheid en onafhankelijk is van het geloof in God. Net zoals de vijf zintuigen: smaak, tast, reuk, zicht en gehoor deel uitmaken van de mensheid, maakt het natuurlijke geloof deel uit van de menselijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld: niemand hoeft in God te geloven om de zekerheid te hebben dat als men het goede zaait, men ook het goede zal oogsten, als men het slechte zaait, men het slechte zal oogsten en als men bonen zaait, men ook bonen zal oogsten.
Wat is het Bovennatuurlijke Geloof?
Het Bovennatuurlijke Geloof is een Bovennatuurlijke Zekerheid, oftewel, een Bovennatuurlijke Macht die in staat is om onmogelijke dingen mogelijk te maken. Het Bovennatuurlijke Geloof is Gods Macht die beschikbaar is voor degenen die een verbond met Zijn Zoon Jezus Christus sluiten. Het is het soort geloof waar de Bijbel over verhaalt.
In tegenstelling tot het natuurlijke geloof, is het Bovennatuurlijke geloof niet vanaf de geboorte aanwezig. Het is in feite een Gave van God voor degenen die naar Zijn Woord luisteren (Romeinen 10:17; 1 Korintiërs 12:4-9). Het Bovennatuurlijke Geloof overstijgt de menselijke wijsheid en is dwaasheid voor degenen die verloren gaan (1 Korintiërs 1:18-29; 2:4-5).
Is het mogelijk om het natuurlijke geloof te verwarren met het Bovennatuurlijke Geloof?
Dat is zeker mogelijk. In feite hebben veel mensen acties ondernomen gebasseerd op het natuurlijke geloof, terwijl ze dachten dat het het bovennatuurlijke geloof betrof. Vandaar de frustraties en geestelijke mislukkingen.
Terwijl het natuurlijke geloof zich basseert op kennis van de wereld, persoonlijke en andermans meningen, en zelfs getuigenissen van anderen, baseert het Bovennatuurlijke Geloof zich niet op andermans mening, noch op getuigenissen van derden. Echter, het baseert zich op de persoonlijke en onwankelbare overtuiging dat God bestaat, ongeacht de omstandigheden. Degene die gelooft, vlucht niet!
Mis aanstaande woensdag om 19:30u (ook om 10u & 15u) niet de volgende studie.