sacrificioovelhaOp het Altaar geeft u alles over wat u heeft (wat niet alles is dat u zou willen hebben) om te kunnen ontvangen wat u nog niet heeft (maar wel alles is dat u zou willen). Zodoende representeert het offer dat u op het Altaar plaatst het leven dat u niet meer wilt hebben. U weigert om het nog langer te leven en geeft het daarom over aan God.
De voorbeelden van het geloof tonen hoe dit plaatsvindt.
ALLES wat Abraham had was één zoon, maar hij wilde de vader worden van een ontelbaar volk. Daarom gaf hij zijn zoon (die het leven representeerde dat hij niet meer wilde: vader zijn van alleen maar één persoon) om de vader te worden van een grote natie (het leven dat hij wilde hebben).
ALLES wat Gideon had was een stier, maar hij wilde de wonderen van God in zijn leven ervaren. Daarom gaf hij zijn stier (die het leven representeerde dat hij niet meer wilde: om alleen maar een stier te hebben als voeding) om de overvloedige wonderen en vrede te ontvangen (het leven dat hij wilde hebben).
ALLES dat de weduwe bezat, waren twee muntjes, maar zij wilde een overvloedig leven. Daarom gaf zij haar twee muntjes (die het leven representeerden dat zij niet meer wilde: om alleen maar twee muntjes te hebben) om overvloed te bereiken (het leven dat hij wilde hebben).
Daarom zijn het alleen maar de opstandige mensen die offeren en zich overgeven zij zijn de enigen die het leven verwerpen dat zij op dit moment leiden. Zoals Abraham, Gideon en de arme weduwe leerden zij niet leven met hetgeen hun troostte, maar gingen zij achter de grote dingen aan.
Terwijl degene die niet offert en zich niet overgeeft, wilt hetzelfde leven blijven leiden. Het maakt die persoon niet uit of hij de rest van zijn dagen met dezelfde beperkingen, problemen, situatie en condities blijft leiden… Het is een kwestie van logica: als het offer het leven representeert dat u niet meer wilt leiden, dan zegt u in feite, wanneer u niet offert, dat u tevreden bent met het leven dat u heeft. En als u tevreden bent met uw leven, hoe en waarom zal het dan veranderen?
Voor degenen die opstandig zijn: wat is het alles dat u heeft, maar wenst dat het niet alles was wat u had? Offer dat op het Altaar.
Bisschop Edir Macedo