De Campagne van Israël geschiedt twee keer per jaar, het vindt plaats sinds de stichting van de Universele Kerk van Gods Rijk. Normaal gesproken wordt het in het midden en het eind van het jaar gehouden.
Het doel van de Campagne is om het geloof van de mensen op te wekken, ervan uitgaande dat alle mensen geloof hebben. Als het geloof een slapend geloof is, dan kan het geen enkel voordeel brengen voor de levens van de mensen die dat soort geloof hebben.
Daarom brengen wij, tijdens de Campagne de gebeurtenissen van Abraham, Isaak, Jacob, Mozes, Elia en andere mannen, onder uw aandacht, die door het praktiserende geloof, de beloftes van God bereikten.
Wanneer het geloof wordt opgewekt en in praktijk wordt gezet, worden de mensen gezegend, ongeacht hun huidskleur, afkomst, scholingsniveau, sociale status of uiterlijk.
Op dit moment, hebben wij duizenden getuigenissen van mensen die hun gezondheid, voorspoed, een gelukkige familie, een gezegend liefdesleven, kortom, de realisatie van hun dromen, hebben veroverd door hun geloof in praktijk te zetten in de Campagne; iets wat zij niet konden veroveren door hun eigen kracht of intellectuele capaciteit.
De Campagne is een grote wereldwijde gebeurtenis, waarin bisschoppen en pastors van over de gehele wereld de gebedsvragen inzamelen en naar een speciale plaats brengen in het Heilige Land, een plaats die wordt gemarkeerd door een grote historische gebeurtenis die daar plaats vond en een verandering bracht in het leven van mensen, naties en zelfs de gehele mensheid.