injutica
Het geloof in God doet ons, op geen enkele wijze, de ongerechtigheid accepteren, hetzij geestelijk, fysiek, sentimenteel, in de familie of materialistisch.
Het laat ons de ongerechtigheid niet accepteren omdat God rechtvaardig is, en wij worden door het geloof gerechtvaardigd. Ik vraag u, “wat is de grootste ongerechtigheid in de wereld?’’
Het niet accepteren van de Here Jezus — dit de grootste ongerechtigheid die er bestaat. De persoon wijst het geschenk van God af, namelijk dat de Here Jezus zichzelf voor u en mij gaf. Dit is de grootste ongerechtigheid die er in de wereld, in het mensenlijk leven, bestaat!!!— Het is het menselijke ras dat Jezus afwijst, God afwijst. Want God heeft, en zal, ons nooit een reden geven om Hem af te wijzen; integendeel, Hij heeft er alles aan gedaan zodat u en ik geaccepteerd konden worden… Want Hij is perfect, maar u en ik niet. Hij heeft er echter alles aan gedaan zodat wij geaccepteerd, gered, vergeven, bevrijd en vervuld konden worden.
Dus de grootste ongerechtigheid die er bestaat, is het afwijzen van de Here Jezus. Wat is de tweede grootste ongerechtigheid? Degenen die zeggen dat ze kinderen van God zijn, maar de Geest van God niet hebben. Ze lijken niet op het evenbeeld en de gelijkenis van God…
…want als u de Bijbel leest, was het enige dat Jezus, voor u en mij, aan Zijn Vader vroeg, niet om ons genezing, bevrijding, voorspoed te geven of ons te vergeven, want al deze dingen deed Hij en doet Hij door het geloof, maar Hij vroeg God de Vader om één ding – en dat is dat u en ik èèn met Hem zouden zijn, net als hoe Hij één was met de Vader door de Heilige Geest.
Hij vroeg de Vader: “Vader stuur de Heilige Geest naar hun, geef hun de Heilige Geest, want met de Heilige Geest in hun zullen ze niet verdwaald raken. De Here zal hun leiden naar de waarheid, want ik ga tot U, maar zij blijven in deze wereld net zoals Ik was… en ze zullen verleid, aangeklaagd en bedreigd worden, onrechtvaardig leiden, ze zullen geconfronteerd worden met problemen en zonder Uw Geest is er geen eenheid.’’ Maar met de Heilige Geest in ons, zullen we één met God zijn.
Dus de tweede grootste ongerechtigheid is dat de persoon zegt: “ik ben van God, ik geloof in God, ik ben een kind van God’’, maar een egoïstische, ongedefinieerde, nalatige, wraakzuchtige, hoogmoedige, bedrieglijke, materialistische en afgodische geest heeft. Een geest die het tegenovergestelde is van de Heilige Geest, wat aantoont dat de Geest van God niet in hun is.
God is met u, en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas