deHelGod is geloof; de hel is twijfel.
God is licht; de hel is duisternis.
God is vrede; de hel is kwelling.
God is liefde; de hel is haat.
God is blijdschap; de hel is verdriet.
God is plezier; de hel is pijn.
God is rechtvaardig; de hel is onrechtvaardig.
God is genadig; de hel is gruwelijk.
God is goedheid; de hel is kwaadwillendheid.
God is trouw; de hel is bedrog.
God is éénheid; de hel is verdeeldheid.
God is waarheid; de hel is leugen.
God is de leeuw; de hel is de slang.
God is het vuur dat het vlees verbrandt; de hel is het vuur dat de ziel verbrandt.
God is vriend; de hel is vijand.
God is familie; de hel is eenzaamheid.
God is het water dat de dorst lest; de hel is de droogte die de persoon consumeert.
God is de essentie van de eeuwige blijdschap; de hel is de essentie van het eeuwige leed.
De conclusie waartoe wij komen is dat alles wat van God is niet in de hel bestaat en alles wat van de hel is bestaat niet in God.
De hel is de afwezigheid van God.
En u, zult u blijven aandringen om Degene die u van de hel kan redden af te wijzen?
Dat God jullie zegene.
Met dank aan: bisschop Sérgio Correia