fevereiroHij staat bekend als de kortste maand van het jaar, maar het is ook de maand waarin wij een balans op beginnen te maken van de periode die zojuist is begonnen en die we willen doen slagen…
Observeer de volgende passage, die de “maand Februari” van het volk van Israel beschrijft, nadat zij bevrijd werden uit het gevangenschap waarin ze 430 jaar leefden in Egypte:
“Toen zij van Elim opgebroken waren, kwam de gehele vergadering der Israëlieten in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinai ligt, op de vijftiende dag van de tweede maand sedert hun uittocht uit het land Egypte” (Exodus 16:1).
“Toen de Israëlieten het zagen, zeiden zij tot elkander: Wat is dit? Want zij wisten niet, wat het was. Maar Mozes zeide tot hen: Dit is het brood dat de Here u tot spijze gegeven heeft” (Exodus 16:15).
“Mozes zeide: Dit is wat de Here geboden heeft: vul er een gomer mee, om het voor de toekomende geslachten te bewaren, opdat zij het brood zien, dat Ik u in de woestijn te eten heb gegeven, toen Ik u uit het land Egypte leidde. Daarom zeide Mozes tot Aäron: Neem een kruik, doe daarin een volle gomer manna en leg dit voor het aangezicht des Heren, om het voor de toekomende geslachten te bewaren” (Exodus 16:32-33).
“De Israëlieten nu hebben veertig jaar het manna gegeten, totdat zij kwamen in bewoond land; het manna hebben zij gegeten, totdat zij kwamen aan de grens van het land Kanaän. Een gomer nu is het tiende van een efa” (Exodus 16:35-36).
We bevinden ons nu in de tweede maand van het jaar en in de levens van vele mensen is er, helaas, nog niets veranderd.
God gaf het Manna precies in de tweede maand van het jaar (dat Februari symboliseert), nadat het volk uit Egypte was vertrokken (dat ons “recente verleden” symboliseert, in dit geval, het jaar 2015).
Voor velen, inclusief voor u, was 2015 een ware “Egypte” van leed. Maar, in Februari heeft u de mogelijkheid om iets te ontvangen dat u zich niet eens kon voorstellen.
Manna was de Hebreeuwse naam dat werd gegeven door de Israëlieten, als antwoord op “Wat is dit?”, de vraag van het volk. En zo zal het leven zijn van degenen die geloven… De zegen zal op een zodanige manier zijn dat een ieder zal vragen “Wat is dit? Wat gebeurde er in uw leven?”.
Hierna droeg de Heer het volk op om een gomer Manna te nemen en het voor Hem te leggen voor de toekomstige generaties. Een gomer nu is het tiende van een eva, oftewel, de Tiende. Dus, een correct gescheiden Tiende, zegent de toekomstige generaties van het volk, met andere woorden, mijn, uw en onze familie.
Een efa was een inhoudsmaat dat ongeveer 22 liter representeerde. Het gemiddelde aantal werkdagen in een maand is 22, oftewel, ze hielden hun tiende van een werkmaand apart, om, volgens de instructie van God Zelf, de familie te zegenen.
En zo aten ze gedurende 40 jaar. 40 jaar is, gemiddeld, het aantal jaren dat een persoon werkt. Dit wordt ook gebruikt als het aantal jaren om het pensioen mee te berekenen. Kortom, de trouwheid in de tweede maand brengt een persoonlijke, professionele en familiaire zegen.
Met dank aan Pr. César Ribeiro
God is met u en ik ook.
Bisschop Júlio Freitas