oquefazerHet antwoord bestaat en is simpeler dan u denkt…
Probleem: “Waarin schiet ik nog tekort??? Ik begrijp het niet, ik heb ‘alles’ al ‘gedaan’, maar wat ik het liefst wil is nog steeds niet aan het gebeuren!!!”.
Antwoord: U dient het Woord van God te testen!

“Smaakt en ziet, dat de Here goed is”
– Psalmen 34:9

…let op dat het niet te maken heeft met God “uit te proberen…”, oftewel, willen dat God Zijn deel doet zonder dat u uw deel doet!
En “God uitproberen” omvat ook andere dingen, bijvoorbeeld, weten dat Hij vergeeft, geneest, bevrijdt, troost, voorspoedig maakt, u succesvol maakt in het liefdesleven, zegent… Maar, u wilt uw deel niet doen en verwacht wel dat God dat in uw leven verricht, zonder dat u moeite doet, zich bewijst, Hem aanroept, de vervulling van Zijn Woord vereist of uw uiterste geeft.
God testen is echter iets totaal anders, want de persoon doet zijn deel en materialiseert zijn Geloof! Hij “geeft zich als een offerande”, materialiseert zijn gehoorzaamheid, geeft zijn Vrijwillige Offerandes als bewijs van zijn geloof in het Woord van God!
Ditzelfde principe is ook de basis van een bezoek aan de arts of de apotheek, wij geloven immers dat de begeleiding die wij ontvangen of de voorgeschreven medicatie ons zal genezen. Op dat moment materialiseren wij het geloof in de begeleiding van de arts, omdat de arts begeleidt en een recept geeft! En in veel gevallen is er spraken van een vooraf betaalde notitie, anders is er geen zorg of medicatie. Toch? Dit is het natuurlijke geloof, maar desalniettemin is het ook geloof!
Zo werkt het ook bij God, Hij begeleidt en geeft de Belofte! Nou, zodat de Begeleiding en de Belofte effectief zijn, dient de persoon zich te onderwerpen, te gehoorzamen en te geven… want hij heeft de vervulling van het Woord van God in zijn leven nodig! En, na zijn actie, bidt hij en spreekt hij met overtuiging.
Maar, doorgaand met het onderwerp “wat ontbreekt er?”. Stappen die de persoon dient te ondernemen, opstandig worden jegens de situatie, want het tegenovergestelde van hetgeen dat door God beloofd werd is wat er in de levens van velen gebeurt. En als u de vervulling van de Beloften niet in uw leven heeft gezien, dan komt dat omdat het u ontbrak aan een Test van Geloof, de stappen, acties, vrijwillige offerandes die ondernomen dienden te worden, het schenken van geloof aan het Woord van God! Wij Bewijzen het alleen wanneer wij handelen, niet wanneer wij slechts praten.
Bijvoorbeeld:

  • Het Woord van God noemt “vergeven”, maar we geloven in feite alleen in dit thema, wanneer wij daadwerkelijk vergeven;
  • We kunnen zelfs geloven dat de Here Jezus ons vergeeft, ons verleden begraaft en ons redt, maar dit gebeurt alleen wanneer wij Hem accepteren en ons laten Dopen in het Water;
  • God opent de vensters van de Hemel, en wij hebben enkel toegang tot de zegens in overvloed, wanneer wij trouw zijn in de Tiende!
  • De Here Jezus nam onze pijnen en ziekten op Zich, maar wij zien deze Belofte van de ware genezing en absolute gezondheid alleen wanneer wij handelen volgens ons Levende Geloof;
  • Een verenigde, gelukkige en harmonieuze familie, waar wij zo naar verlangen, krijgen wij alleen nadat wij ervoor strijden, door het Geloof in God te gebruiken als een feilloos wapen;
  • De duivel heerst niet meer over ons leven, maar dit wordt alleen een feit vanaf het moment dat hij wordt uitgedreven in de Naam van de Here Jezus, door tijdens dit proces, het geloof in Hem te gebruiken.

Dit zijn een aantal voorbeelden van de Bewijzen van het Levende Geloof!
Let op: Het maakt niet uit of er een barrière van afstand is, obstakels, de ernst van het probleem, of er ongelovigen tussen ons en ons doel in staan… als wij het Woord van God Testen, dan zal Hij het wonder doen gebeuren… neem als voorbeeld de hoofdman (Matteüs 8:5-13)! Want de Here Jezus ging niet eens naar zijn huis, maar Zijn autoriteit bereikte de dienaar van die man, die op gewelddadige wijze gekweld werd en verlamd was, juist op het moment dat die hoofdman de kwaliteit van zijn Geloof Bewees!
God is met u, en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas