mao-706x410“Ondersteunen” is een woord met meerdere betekenissen. Sommigen van hen zijn: dragen; iets of iemand in evenwicht houden; de val voorkomen; hoge waardigheid, eer handhaven; instrueren, op te bouwen; standvastig, zonder te verzwakken; versterken, aanmoedigen, vernietiging voorkomen, bij te staan​​, beschermen, helpen, verdedigen …
Tijdens de momenten waarop u uitgeput bent door zo veel problemen en onrechtvaardigheden die uw vrede wegnemen, is het enige wat u wilt iemand die u kan ondersteunen in die storm. Iemand om u te helpen, beschermen, verdedigen, u aan te moedigen, versterken en uw eer hoog te houden. We hebben Iemand nodig om ons te helpen in evenwicht te blijven en onze val te voorkomen.
Wanneer u uw zwakheid erkent, erkent dat uw natuurlijke aard fouten maakt, gemakkelijk valt, erkent u dat u uzelf niet kunt ondersteunen​​. Om standvastig te kunnen blijven staan dienen wij ondersteund te worden door Iemand die sterker is dan wij. God belooft in Zijn Woord dat Hij ons zou ondersteunen. Geen mens is in staat om ons deze zekerheid te geven.
Door het lezen van de Statenvertaling, de Nederlandse vertaling die het dichtstbij het ​​origineel zit, begreep ik wat er nodig is om deze steun te ontvangen:

“Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid”.
– (Jesaja 41:10)

Zie hier hoe God belooft om ons te ondersteunen! Deze vertaling deed mij de diepte begrijpen van deze vers. In de traditionele Bijbel staat “en u te behouden met Mijn trouwe rechterhand.” Denken met mij mee, “de rechterhand Mijner gerechtigheid” is iets volledig anders dan Mijn trouwe rechterhand”. In de trouwe rechterhand kunt u rekenen op de trouwheid van God en wordt er gewacht om ondersteund te worden zonder iets te doen. Immers, God is trouw. Maar de “rechterhand Mijner gerechtigheid ” vereist ​​van ons dat wij lopen in Zijn gerechtigheid.
De eerste stap is om nederig genoeg te zijn om de verantwoordelijkheid voor uw fouten te nemen. Zolang u anderen de schuld blijft geven voor wat er met u gebeurt, zult u niet in staat zijn om in te zien wie al het onrecht doet en zodoende ook niet veranderden en wandelen in gerechtigheid. Hoe kunt u de rechtvaardigheid van God eisen, zonder te wandelen in rechtvaardigheid?
De gerechtigheid van God is alleen maar iets goeds voor degenen die wandelen in gerechtigheid. Wie is zo gek om de rechtvaardigheid van God vragen en te blijven lopen in de ongerechtigheid? Als een dief naar de rechter gaat om te vragen naar gerechtigheid, hoe loopt het dan af met hem? De rechtvaardigheid van God kan alleen maar de rechtvaardigen ondersteunen. Echter, in tegenstelling tot wat velen denken, is de rechtvaardige niet per se de goede, en al helemaal niet de religieuze.
Als iemand die misdaden beging en zijn gehele leven grote fouten, besluit om een verbond met God te maken en zich af te keren van het verkeerde leven, zijn leven leidt gebaseerd op Gods manier van denken, wordt hij voor Hem rechtvaardig. Maar de religieuze is meestal degene die in de onrechtvaardigheid leeft. Hij voelt zich rechtvaardiger dan de anderen, gebruikt zijn mond om te zeggen dat hij tiendes geeft, bidt, de Bijbel leest, naar de kerk gaat, evangeliseert, dit doet, dat doet… maar met dezelfde mond kwaad over anderen spreekt, slechte ogen heeft, wrok heeft en zich laat leiden door het hart. Hij leeft onrechtvaardig en – nog erger – kan dat niet zien. Hij verwacht dat de rechterhand van Gods rechtvaardigheid hem in stand houdt, maar heeft geen idee wat dit vereist​​. Hiervoor dienen wij het Woord van God te volgen, nu er nog tijd is:

“En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade”.
– (Joël 2:13)

Het geloof heeft niets te maken met religieuze rituelen, met gewoontes of dingen die we kunnen tonen aan de buitenkant. Het geloof heeft te maken met onze gedachten en reacties. Geloof wordt getoond door gehoorzaamheid aan het Woord van God.
Onze gedachten, acties en reacties moeten in overeenstemming zijn met wat God zegt. Als Hij zegt om te vergeven, vergeven wij. Als hij beveelt om goede ogen te hebben, streven wij ernaar om goede ogen te hebben. Als Hij zegt om onze eigen wil op te offeren, offeren we onze wil op. Als Hij zegt om onze harten te scheuren, niet onze kleren, horen wij ons niet langer zorgen te maken over wat we doen aan de buitenkant om aandacht te trekken voor wie we van binnen zijn. Een eerlijke kijk in onszelf en een oprechte verandering in de richting van onze gedachten en onze ziel.
Dat is offer. Een groter offer dan het geld dat wij op het Altaar plaatsen. Het doet pijn, omdat we onszelf in een zeer oncomfortabele plaats zetten waar we onze kwetsbaarheid, slechtheid, zwakheden en onrechtvaardigheid toegeven om te zoeken naar Gods genade en Zijn goedheid. Het doet pijn om toe te geven dat wij niet zijn wie wij zouden willen zijn, maar het is de enige manier dat de rechterhand van Zijn gerechtigheid ons kan ondersteunen in plaats van ons te vernietigen.
Zonder datgene dat ons in stand houdt – de rechterhand van Gods rechtvaardigheid – is er geen evenwicht, is er geen manier om het leven te behouden. De persoon zal zich verder verzwakken en zijn val zal onvermijdelijk zijn. Zonder ondersteuning, blijft niemand overeind.
Met dank aan: Vanessa Lampert