BM27okt
Wat een onvergelijkbare dag was het toen de Heilige Geest ons de Heilige Weg toonde, de Here Jezus! Wij leerden dat als wij door Hem op die Weg lopen wij de Behoudenis zullen bereiken.
In het begin van de weg heeft de meerderheid van de christenen veel vrees in zich, omdat de herinnering aan het bittere verleden nog vers is. Maar wanneer er echter niet goed voor het geestelijk leven gezorgd wordt, dan vervaagt de tijd deze herinneringen en de Goddelijke normen en waarden gaan beetje bij beetje verloren.
De vrees voor de Heer en Zijn Woord is het belangrijkste van deze woorden, want dat is wat gehoorzaamheid mogelijk maakt. Bij gebrek aan dit fundamentele principe in het christelijk leven, raakt de persoon vrij en heeft geen weerstand voor welke verleiding dan ook.
Dat wil zeggend dat hij zich in groot gevaar bevind, omdat allen, heel vaak, door het kwaad worden aangespoord om op de een of andere manier tegen God te zondigen. Merk op dat de Here Jezus Zelf ook door deze confrontatie heen ging en door de duivel verleid werd. Maar vanwege een vastgestelde vrees voor Zijn Vader bood Hij sterk weerstand en leerde ons hoe wij snel dienen te reageren tegen deze actie van de duisternis.
Maar wanneer het geloof niet meer hand in hand wandelt met de vrees, dan wordt de persoon kwetsbaar voor aanvallen van het kwaad.
– Zonder vrees, zal hij niet meer zijn integriteit kunnen behouden ten opzocht van het gemak om oneerlijk te zijn en te stelen;
– Zonder vrees, zal hij niet meer weerstand kunnen bieden aan de verleiding om op pornografisch materiaal, dat geregeld ongewenst en ongevraagd opduikt, te klikken;
– Zonder vrees is het onmogelijk om het hart rein te houden wanneer hij door geliefde mensen bedrogen en verraden wordt;
– Zonder vrees, zal hij zich niet meer rustig kunnen blijven om geen wraak te nemen voor alle laster jegens hem;
– Zonder vrees, zal hij geen weerstand meer bieden aan de sterke invloed die hij op school, werk of in zijn vriendenkring krijgt…over drugs, leugens, seks en slechte dingen;
– Zonder vrees, zal hij zijn geloof niet meer verdedigen wanneer hij veroordeeld of onrechtvaardig behandeld wordt;
– Zonder vrees, zullen de verlangens in zijn verstand, dat open is en niet beschermd is, telkens toenemen en op de ene of de andere dag zal hij aan ze toegeven en zijn vlees de verlichting geven waar het om schreeuwt.
En zo wordt de zonde geboren.
Terwijl degene die geen vrees heeft veel smoesjes heeft voor zijn val, blijft degene die wel vrees heeft, ook al maakt hij echt zeer ongunstige situaties mee, toch trouw. Die persoon heeft alle redenen om van het geloof af te wijken, maar zijn vrees is echter zijn verdedigingsmechanisme, hij strijdt om pure gedachten, intenties en wegen te behouden.
Kijk wat voor een mooie vergelijking er met de vrees gemaakt wordt:

“Mijn vlees beeft van schrik voor U, ik vrees voor uw oordelen” (Psalmen 119:120).

De psalmist zegt dat hij iet alleen liefde voelt voor het Woord van God, maar dat zijn ziel van schrik beeft wanneer hij denkt aan de oordelen van de Almachtige ten opzichte van zijn zonde. De haren op zijn lichaam gaan rechtop staan door kippenvel aan de diepgaande vrees voor de discipline die hij kan ondergaan, mocht hij zondigen.
Zie dat hij angstig is voor God en vrees voor God heeft, daarom wijkt hij van de zonde.
Wie over deze zonde beschikt, beeft en vreest alleen al bij de gedachte om het voorrecht van de aanwezigheid van de Almachtige te verliezen. Op deze wijze verbeterd hij dag na dag zijn gemeenschap met God, zodat hij die niet zal verliezen. Elk woord dat hij hoort of leest in de Heilige Geschriften spreken diep tot in zijn geest en voeden hem.
Aan de andere kant kan degene die de vrees verloren heeft kennis hebben over dezelfde zaken, maar hij zal de kromme wegen van de zonde bewandelen in zijn verstand tot het moment komt dat de duivel hem zal verslaan met één klap!
Het leven op de vrees bouwen houdt in om de Eeuwige Rots als fundament te hebben en zodoende voor eeuwig in veiligheid te leven.
Met dank aan: Nubia Siqueira