Bds_0411Wat voor goeds heeft de Heer Zijn dienaren toevertrouwd?
De behoudenis van de ziel is het GROOTSTE GOED dat aan de mensheid werd toevertrouwd.
De Here Jezus vergelijkt het Koninkrijk der Hemelen in de gelijkenis van de *talenten (zie Matteüs 25:14-30).
Naast een overwinning, is de Behoudenis van de ziel ook een natuurlijk talent van elke dienaar van God.
In de gelijkenis van de Heer, waarschuwt Hij dat Hij bij Zijn terugkeer alle dienaren zal verzamelen om de rekeningen te vereffenen met hen (zie Matteüs 25:19).
Op deze dag, zal Hij berekenen wat er van elke goede en getrouwe dienstknecht wordt verwacht (zie Matteüs 25:21).
Oftewel, de vermenigvuldiging van een ieders talenten.
Als Rechtvaardige Rechter, vraagt God nooit wat u niet kunt geven. De talenten worden gegeven volgens het vermogen van een ieder om, ten minste, 1 ander talent te genereren.
Dit is het eerlijke criterium van de Allerhoogste.
Alle dienaren zijn in staat om hun talenten te vermenigvuldigen, omdat ze werden bekleed met de autoriteit om dat te doen.
Een ware dienaar gehoorzaamt, is toegewijd en vermenigvuldigt zijn talent.
De slechte, luie en onnutte dienaren worden uit het koninkrijk geworpen, in de duisternis. Daar zal het geween zijn en tandengeknars (Matteüs 25:14-30).
NB: Lees alstublieft de Heilige Tekst met de gepaste aandacht die het verdient.
Bisschop Edir Macedo
*Een talent was in de oudheid de aanduiding van een grote geldswaarde die door de toenmalige Grieken en Joden werd gebruikt. Het kon ook een bepaald gewicht aan goud of zilver betreffen, in het Nieuwe Testament van de Bijbel is deze gelijk aan 34,2 kilogram. In het oude Griekenland was een talent gelijk aan 60 mna of 6000 drachmen.
Een talent kon door één persoon slechts worden verdiend door een paar jaar te werken.
Bronvermelding: wikipedia.nl