Voorts, broeders,   mente1_1
AL wat waar,
AL wat waardig,
AL wat rechtvaardig is,
AL wat rein,
AL wat beminnelijk,
AL wat welluidend is,
AL wat deugd heet en lof verdient,
bedenkt DAT”
(Filippenzen 4:8).
Velen hebben al gesproken over de grote noodzaak om het Woord van God te gehoorzamen.
Wat gehoorzaamheid betreft kunnen wij niet kiezen wat wij wel of niet gehoorzamen.
Of wij gehoorzamen of wij gehoorzamen niet!
Apostel Paulus adviseerde ons om iets te doen wat heel moeilijk is om uit te voeren, vooral in de huidige dagen, maar het is niet onmogelijk.
Hij oriënteert ons in wat wij dienen te denken.
Het verstand is een leeg plek dat constant bezocht wordt.
Het is onze plicht om te bepalen wie het zal vullen of niet.
U zou nooit accepteren om met iemand die gevaarlijk voor u is in uw huis samen te wonen. Op dezelfde wijze dienen wij ook geen gedachtes te behouden die niet goed voor ons zijn.
Het zijn namelijk dit soort gedachtes die het geloof neutraliseren en zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Het is een waar bombardement 24 uur per dag, 7 dagen week, 31 dagen per maand, en ga zo maar door.
Maar het is precies in de Vasten van Daniël dat wij alleen plaats bieden voor gedachtes die in lijn zijn met de Gedachten van God. De waarheid is dat allen die God willen behagen ongetwijfeld erkennen dat deze vasten deel dient uit te maken van ons dagelijks leven, op zo’n wijze dat het ons dagelijks Brood is.
Samenvattend:
De Vasten van Daniël is precies gekomen om ons te helpen uit te kunnen voeren wat voorheen onuitvoerbaar was.
Met dank aan: bisschop Djalma Bezerra