sacrificio-706x432Het is zeer waarschijnlijk dat het antwoord dat direct in uw hoofd opkwam, het volgende was: “Een kind natuurlijk!”. Maar in feite was hetgeen Abraham wilde, veel groter dan dit, zoals zijn handelingen aantoonden. De wens die in zijn binnenste brandde was niet om simpelweg een zegen te ontvangen, het kind, maar wel om de zegen zelf te zijn, om een natie voor de glorie van God te genereren.
Wat Abraham het liefst wilde was geen zoon. Als alles wat Abraham wilde, een zoon was, zou hij hem niet offeren op het Altaar – hij had hem per slot van rekening al! Wat Abraham het meest wilde was God behagen.
Er was in feite wel een moment waarop alles wat hij wilde, een kind was. De visie van Abraham was hierop gefocust.

“…Here Here, wat zult Gij mij geven, daar ik kinderloos heenga…? (Genesis 15:2)

God leidde hem direct naar buiten en liet hem de sterren aan de hemel zien. Toen opende de visie van Abraham zich.
Vanaf dat moment begreep hij dat het geen kwestie was van zijn eigen plannen, maar van de Plannen van God. Dit veranderde zijn vraag, die zo groot leek, in iets onbeduidends vergeleken met wat God wilde – wat is immers één kind in vergelijking met een natie? De held van geloof begreep dat een kind aan zijn behoefte kon voldoen, maar dat het niet genoeg was om te voldoen aan de behoeften van het Plan van God. Alles waar hij naar verlangde was om God te behagen, te voldoen aan de behoeften van Zijn project, door middel van de natie die uit hem geboren zou worden.
Wanneer wij kijken naar wat wij hebben en willen, in vergelijking met wat God heeft en wil, dan zijn wij niet bang om te offeren, om wat dan ook te geven. Zelfs al voelde hij de pijn in zijn borstkas kloppen, desondanks legde Abraham zijn kind op het Altaar, omdat zijn visie niet meer gericht was op Isaak, maar op de sterren aan de hemel en het zand van de zee. Zijn droom was de droom van God, en Abraham wist dat God nooit iets zou vragen dat Zijn eigen droom zou verstoren.
Wie weet was u gefocust op slechts één kind – de oplossing van een probleem, hetzij in de familie, het liefdesleven, de financiën of in de gezondheid – en zag u de grootheid van hetgeen dat God gepland heeft voor uw leven niet. Misschien is dit kind genoeg voor u, maar niet voor God. En wat wilt u het liefst? Uzelf behagen, of God? Klampt u zich vast aan hetgeen u het meest wilt, of klampt u zich vast aan wat God heeft en wilt voor u en de mensheid?
Abraham was niet egoïstisch. Integendeel: Hij was niet bang om zijn droom los te laten voor de droom van God. En weet u wat hij uiteindelijk ondervond? Dat hij niet zonder zijn kind hoefde te blijven, het was enkel noodzakelijk dat zijn hart niet bij zijn kind lag. En omdat het hart van Abraham niet bij zijn kind lag, maar bij God, kon de Allerhoogste zijn wens vervullen, en grotere successen toevoegen aan zijn leven.