giftWanneer u een verpakte doos ziet met een mooie strik erom heen, dan neemt u automatisch aan dat er iets leuks, speciaals of kostbaar in zit.
Het is geen verrassing dat bedrijven in het oog springende dozen gebruiken om klanten te imponeren. Er is sprake van een ware oorlog wanneer het aankomt op de presentatie van een product. Er zijn dingen die eigenlijk niet zoveel waard zijn, maar hun glans en kleur is zó onweerstaanbaar dat mensen het uiteindelijk kopen, zelfs als zij niet zeker zijn of het wel zal werken.
Velen worden misleid door iemands uiterlijk, zijn zien hun vlekkeloze huid, hun ogen, hun ogenschijnlijk perfecte lichaam en zij vergeten om wat beter te kijken naar wat zij in hun binnenste dragen. Hoe veel mensen worden niet bedrogen door oplichters, omdat zij ogen als serieuze mensen? En andere mensen die mensen kunnen bedriegen, omdat zij op een aardige persoon lijken?
Wanneer de schade die door oplichting ontstaat materieel, financieel of fysiek is, dan is het niet zo ernstig. Het probleem is ernstig wanneer de schade geestelijk is.
De Bijbel zegt: “Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts” (2 Korintiërs 11:14).
Het is onmiskenbaar dat satan succesvol is wanneer het aankomt op mensen bedriegen. Hij haalde een derde van de engelen uit de hemel, bedroog Adam en Eva, hij maakte de Aarde verdorven in de tijd van Noach enz.
Vandaag de dag gebruikt hij elk mogelijke manier om te bedriegen en te vernietigen. Zijn demonen kunnen overkomen als goede, intelligente, rechtvaardige en zelfs religieuze mensen.
Waarom denkt u dat de maatschappij zo extravagant, overdreven en zo vol van praalvertoon is?
We hebben mensen met lege handen naar de kerk zien komen om vervolgens vliegtuigen, villa’s, geïmporteerde auto’s enz. te zien behalen. Zij werden echter overdonderd door hun prestaties.
Aan de andere kant zijn er veel anderen die financieel succes en andere prestaties bereikten, maar zij begrepen dat alles voor de glorie van God is. Deze mensen worden niet bedrogen door de wonderen van deze wereld.
De apostel Paulus zei:
“Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden” (2 Korintiërs 11:3).
Het is geen zonde om het beste van het beste te hebben, omdat Jezus Christus kwam om leven in overvloed te brengen.
Het punt is om nederig te blijven, net zoals een kind dat bereid is om de stem van Jezus Christus te volgen. Blijf nederig van hart tijdens de diensten, in gemeenschap met degenen die gered zijn, geconcentreerd op het redden van zielen, tijdens voorstellen van geloof, de gebeden, het vasten, de Bijbel lezen, trouwheid aan uw partner, geestelijke gesprekken te hebben enz.
Met dank aan: bisschop Gonçalves