salvacaoDe mens is al gewend om veel dingen voor zijn leven te doen.
Maar wanneer wij het over de Behoudenis hebben, dan praten wij niet over een leven dat 70, 80 of 90 jaar oud wordt, maar over de eeuwigheid met God.
De apostel Paulus wist dit en begreep dat dit leven dat wij nu leiden heel beperkt is en daarom was hij bereid om alles te doen voor zijn Behoudenis.
Hij zei: “Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden” (1 Korintiërs 9:27).
– Het lichaam tuchtigen houdt in om het te kwellen; met andere woorden, het vlees wil een ding en ik doe iets anders.
– Het in bedwang houden houdt in om grenzen te stellen – dit noemt men discipline.
De apostel Paulus wilde niet afgewezen en verworpen worden.
Hij was zich ervan bewust dat het niet baatte om de gehele wereld te winnen en zijn eigen ziel te verliezen.
Met dank aan: bisschop Djalma Bezerra