Stel u voor dat uw geliefde vrouw op gruwelijke wijze verkracht werd door verschillende mannen gedurende de gehele avond, totdat de zon opkwam en, het ergste van alles, totdat ze stierf.
Wat zou de reactie zijn van elke toegewijde echtgenoot?
En als deze man Godvrezend, religieus en pacifistisch was?
Zou dit de Goddelijke wil zijn? Het lot? Karma? Het kruis? Een beproeving?
Ik geloof in geen van deze opties.
Het is duidelijk dat de Heer dit toeliet. Maar waarom?
Ik weet het niet.
Ik weet alleen maar één ding: ongeacht de verschrikkelijke situatie waar we ons in kunnen bevinden, de kracht van het geloof geeft ons de condities om de situatie te overwinnen.
Bovendien laat het geloof van God geen passiviteit toe voor zo’n daad van agressie.
Er dient een natuurlijke reactie te zijn.
In de dagen waarop de mannen van stad van Gibea de vrouw van een Levitische man namen en haar tot de dood verkrachtten, dacht de Leviet niet meer aan zijn religiositeit en al helemaal niet aan zijn passiviteit.
Hij bracht haar naar huis, nam een mes en verdeelde haar in twaalf stukken en zond die naar de twaalf stammen van Israël.
De diepe pijn van het verlies, in combinatie met de schande van de vernedering, diende als een trigger om zijn opstandige geloof, het geloof dat functioneert, te doen exploderen.
Allen die, die lichaamsdelen zagen, zeiden:
– Wij hebben nog nooit zoiets gezien! Zoiets is nog nooit gebeurd, sinds de dag dat de Israëlieten uit Egypte vertrokken! Denk erover na!
We moeten ons beraden en besluiten wat we zullen doen (Richteren 19:30) NBV.
Dus verenigden ze zich zich als één man en verklaarden oorlog aan hun broeders, de kinderen van Benjamin.
De vernedering brengt altijd een reactie voort, zij het negatief of positief.
De negatieve reactie beperkt zich tot het simpel verkleuren van het gezicht uit schaamte.
In dit geval is het geloof een religieuze routine. Men neemt de vernedering aan en er wordt niets meer gedaan.
De positieve reactie is de actie van opstand tegen zo’n situatie.
Het geloof dat kookt doet de persoon snel handelen tot een actie van opstand.
Bisschop Edir Macedo