De één is bekend als een vader van het geloof omdat hij alles deed voor de materialisatie van zijn droom en een ander had het project om door het geloof zijn grootste droom te verwezenlijken. Wat hebben beiden gemeen? Ze zeiden allebei JA tegen GOD!
Abraham is een voorbeeld van één van de mannen die de meeste zelfbeheersing heeft gejad in de geschiedenis van de mensheid. Het is makkelijk om toe te geven aan de emoties en de gevoelens, maar het is heel moeilijk om tegen ze in te gaan. We zien door het gedrag van Abraham dat hij telkens “JA” tegen God zei wanneer al zijn gevoelens, emoties en hart “NEE” schreeuwden.
Abraham liet de veiligheid van zijn familie, land en zijn goederen achter om alleen maar met zijn vrouw en zijn dienaren te vertrekken. Hij volgde de Stem die hij gehoorzaamde zonder te twijfelen en die hem had beloofd om van hem een voorbeeld voor de mensheid te maken.
35 jaar geleden liet Edir Macedo de zekerheid van zijn baan, familie en een zekere toekomst achter om naar diezelfde Stem te luisteren die nog steeds spreekt, maar onhoorbaar is geweest voor miljarden mensen die kozen om niet naar Hem te luisteren. God schreeuwt niet. In feite is Zijn Stem op de juiste volume, niet te luid noch te zacht. Maar het hangt van u af om Hem te horen!
Anderen redden, Christus te verkondigen door Zijn Woord, gebeden en wonderen! Afgelopen maandag 9 juli vierde de Universele Kerk van Gods Rijk haar 35 jarige bestaan waarbij zij een helpende handen heeft uitgereikt en zichzelf hartelijk heeft overgegeven om miljoenen mensen over de gehele wereld te redden.
Wat kan het geloof doen? Dat was hetgeen Abraham en bisschop Macedo ontdekten toen ze het verbonden met het offer. De ene was de reden waarom we allen hier levend zijn, de ander gaf ons de gelegenheid om hier behouden te zijn door de belofte van het Eeuwige Leven.
Genezing, redding, transformatie en behoudenis gebruikten, als een paspoort, het ongelofelijke werk van de Heilige Geest, dat met één man begon, een ster van Abraham.
En u? Bent u gebaat door het werk van het UKGR Centrum in deze 35 jaren? Zo ja, laat dan uw commentaar hierachter!