Tempel2De Tempel van Salomo is gebouwd om de naam van de Allerhoogste te registreren en als gevolg, Zijn aanwezigheid uit te stralen. Daarom had het zo een diepgaande betekenis voor de Joden: naast de Aanwezigheid van de Heer, representeerde het ook de bescherming van God voor Zijn volk.
Maar voor God Zelf, was de Tempel meer dan een huis van gebed, het was de enige Plaats waar Zijn volk hun offers kon brengen. Om deze reden werd het ook het Huis van het Offer genoemd (zie 2 Kronieken 7:12).
Dat was de reden waarom die Plaats exclusief voor de priesters bestemd was.
Priesters waren heilige mensen, die afgescheiden waren om heilig werk te verrichten. Daarom accepteerde de Eeuwige God alleen offers die door hen gepresenteerd werden. De heiligheid van de priesters was zo groot dat het zelfs getoond werd door hun kleding. Omdat ze wit waren, symboliseerden ze Reinheid en Heiligheid. Hun blote voeten symboliseerden Respect en Vrees.
Door dit Bijbels patroon te volgen, kan de onlangs gebouwde Tempel niet als slechts een kerk of kathedraal beschouwd worden, net zoals de Joodse synagogen. Als de Meest Heilige Plaats van Offer, Gebed en Aanbidding zijnde, dienen alle bezoekers zich te bekleden met Vrees, Eerbied en Respect.
Net zoals de priesters in het verleden, dienen wij allen vervuld zijn met dezelfde geest van Vrees, Eerbied en Respect.
De Tempel van Salomo is het Huis van het Offer, maar een ieder van ons is Zijn levende tempel, die continu offers aan Hem brengt. Offers die heilig en behaaglijk zijn in elk aspect, vooral in de manier waarop men zich gedraagt in Zijn Aanwezigheid.
Daarom, dient onze kleding en gedrag in de Tempel aangepast te zijn volgens het priesterlijke gedrag in de tijd van Jezus. Dit betekent dat onfatsoenlijke, indiscrete of sensuele kleding, op z’n minst, een belediging is voor de Heer van de Tempel.
De reden dat de priesters op blote voeten waren, diende ook als een manier om een heilige en stille omgeving te behouden. Ieder geluid in het Heiligdom zou voorkomen dat men de stem van God kan horen. Hetzelfde gebeurt vandaag de dag. Zij die de Stem van God willen horen dienen stil te zijn, zodat Hij kan spreken. De Here Jezus waarschuwde dertien keren: “Hij die oren heeft om te horen, laat hem horen…”
God gaf ons de Tempel van Salomo zodat zij die daar heen gaan het voorrecht hebben om een persoonlijke ervaring met de God Almachtig te hebben.
Dus de bezoekers van de Tempel dienen in gedachten te houden dat dit geen plaats is voor toerisme, sightseeing of iets soortgelijks. Integendeel!
Camera’s, mobiele telefoons, camcorders, opnameapparatuur, tablets, computers of ieder ander object dat de aandacht van de kerkleden kan verstoren, zullen niet toegelaten worden in het Heiligdom. Daarom zal iedereen, zonder uitzonderingen, een streng onderzoek ondergaan met metaaldetectors.
Niemand, absoluut niemand, zal in het Heiligdom van de Tempel toegelaten worden met zulke objecten.
Ik reken op de medewerking van allen.
Dat God u zegent in overvloed.
Bisschop Edir Macedo