vendaval-1-706x410De tip voor vandaag is voor degenen die zich te midden van een wervelwind aan problemen bevinden en niet weten wat zij moeten doen
Als u nog geen persoonlijke ervaring met de Geest van God heeft gehad en u zich terneergeslagen voelt, dan is mijn suggestie aan u dat u profijt neemt van deze limoen, en er limonade mee maakt. Weet dat niemand een ervaring met de Eeuwige zal hebben wanneer alles goed gaat.
De Here Jezus maakt Zich immers alleen de Redder voor degenen die verloren zijn in de stormen van het leven. Het is in de woestijn waar wij een ontmoeting met Hem hebben. Neem de gelegenheid om Hem te zoeken, waar u ook bent.
Maar, als u al gestorven bent voor deze wereld en de Bovennatuurlijke aard in u draagt, het hemelse beeld van de Here Jezus, weet dan dat onze lichte en tijdelijke vervolging een eeuwig “gewicht” aan glorie (ZEGENS) voor ons oplevert.
“WANT DE LICHTE LAST DER VERDRUKKING VAN EEN OGENBLIK BEWERKT VOOR ONS EEN ALLES VERRE TE BOVEN GAAND EEUWIG GEWICHT VAN HEERLIJKHEID, DAAR WIJ NIET ZIEN OP HET ZICHTBARE, MAAR OP HET ONZICHTBARE; WANT HET ZICHTBARE IS TIJDELIJK, MAAR HET ONZICHTBARE IS E E U W I G” (2 Korinthiërs 4:17-18).
Bisschop Edir Macedo