shutterstock_344851742-706x471Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Jeremia 31:33

We zijn in de dagen van de handelingen van de Geest van God, waarbij er sterk gesproken wordt in het verstand en harten van degenen die trachten de Woorden van de Here Jezus te volgen.
Ester Bezerra