14e Boodschap van de Vasten van Daniël
Hoor wat de Geest zegt:

water_fall-706x410“En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Johannes 7:37-38).

Toen de Heer zei: “Indien iemand dorst…”, probeerde Hij niet meer discipelen te “vangen” onder die grote vrolijke menigte. Nee! Duizendmaal nee!
Hij wist dat de dorst waar Hij naar refereerde een voorrecht van weinigen was.
De dorstige genodigden van de Heer zijn simpele mensen die persoonlijk uitgekozen werden door de Heilige Geest.
Wie dorst heeft wordt, ook al leeft hij in de zonde, door God geroepen zodat zijn dorst gelest zal worden. Kijk, als de dorstige zondaar geroepen wordt om te drinken, stel u zich degenen dan voor die al bevrijd werden van de zonde, gereinigd zijn en in het geloof zijn van de Vasten van Daniël!
Maar zodat de zondaar in staat kan zijn om van het Water te drinken, dient hij zijn zonden te belijden, verlaten en zich aan de Here Jezus over te geven.
Maar degenen die gered zijn van de hel, die niet in de zonde leven, kunnen zelfs het beloofde Water van Jezus claimen. Precies! Op het moment dat zij het willen, kunnen zij het claimen en zal hun dorst gelest worden.
Per slot van rekening is het Water alleen voor de dorstigen. Hetzelfde geldt met betrekking tot Wie in Mij gelooft…”
Degene die aangeraakt wordt door de Heilige Geest gelooft, op dezelfde manier als degene die door Hem aangeraakt werd om dorst te hebben.
Degenen die dorst hebben of geloven werden al door God geroepen, zij zullen echter alleen maar van de Bron kunnen drinken wanneer zij beslissen om daar naartoe te gaan.
Jezus nodigde de dorstigen en degenen die geloofden uit.
De Heilige Geest brengt de dorst en het geloof.
Het ligt aan de dorstige om “te graven totdat hij het Water vindt” en aan de gelovige om “te graven totdat hij de stroom van de Rivier van het Leven Water vindt” dat onder zijn voeten stroomt.
God verricht geen magie om levens te veranderen. Hij biedt geestelijke visie en fysieke condities om Zijn Beloftes te materialiseren.
***
Commentaren
Vriend
Hoe gaat het met u bisschop? In februari ging ik een verbond aan en begon de Here Jezus te zoeken door de diensten bij te wonen en aandacht te schenken aan de leringen die van het Altaar kwamen. De Heilige Geest overtuigde mij dat ik besmet was en dat Hij mij niet gemaakt had om “één voet in te zijn en één voet uit”, niemand in de UKGR beoordeelde mij, noch zette iemand een pistool op mijn hoofd.
Ik gaf mij met oprechtheid over aan de Here Jezus, liet me dopen in het water en nam de beslissing voor de rest van mijn leven gehoorzaam aan Zijn Woord te leven. Sindsdien kwam er een verlangen in mij om de Heilige Geest te ontvangen. Mijn geloof was geen rationeel geloof, gedurende een lange tijd overheersten de twijfels mij. Bij elk verzoek of gebedsvraag voor bevrijding verwachtte ik een magische actie, ik zag niet in dat ik diende te geloven, zelfs zonder enig teken van een verandering te zien. Nu begrijp ik dat dit “achtbaan geloof” mij tegenhield om hetgeen te bereiken dat God voor mij wilde.
Uw radioprogramma’s en het dagelijks zoeken naar de Heilige Geest zijn de beste momenten van mijn gehele leven geweest. Ik overdrijf niet bisschop! Ik had het helemaal verkeerd, ik dacht dat het een kwestie van “voelen” was en omdat ik wachtte dat er iets “magisch” in mij zou gebeuren, eindigde ik gefrustreerd, denkend dat God niet om mij gaf. Maar toen u zei dat deze dorst naar de Heilige Geest een teken van God is in mijn binnenste, ook al was ik zo gebrekkig, ellendig en vies, kwam er een licht in mijn binnenste, een hoop dat ik de Here Jezus Christus nog kon leren kennen en echt een kind van God kon worden.
Bisschop ik ben toegewijd, heb de verkeerde dingen en mijn verlangens geofferd en leef in gerechtigheid zodat ik van het Water van het Leven kan drinken. Ik verwacht dat ik alles goed doe om vol te kunnen worden van de Heilige Geest tijdens deze Vasten van Daniël en om te kunnen dienen als een instrument in de Handen van de Allerhoogste voor Zijn Werk hier op Aarde. Dat God uw leven veel zegene bisschop!
***
Gizelia Gomes Ferreira
Hallo bisschop,
Ik wil een beetje vertellen wat ik gisteren heb meegemaakt. Ondanks het feit dat ik elke avond samen met u de Heilige Geest heb gezocht via de radioprogramma’s, was ik gisteren de hele dag ontmoedigd, ik wilde dat iets mij vervulde, maar het leek alsof God zo ver van mij was. Ik probeerde uw blog te lezen, daardoor voelde ik mij een beetje beter, maar desondanks voelde ik me alsnog eenzaam. Ik ben al 8 jaar een evangelist, in deze tijd heb ik pieken en dalen in mijn binnenste gekend, een ware strijd, het ene moment had ik de zekerheid van mijn Behoudenis en het andere moment voedde ik de twijfel. Toen kwam de Vasten van Daniël. Door naar de getuigenissen van de mensen te luisteren, zag ik werkelijk in dat ik niet opnieuw geboren was. Ik besloot toen om mezelf totaal over te geven in het geloof van de Vasten van Daniël.
Ik heb de Heilige Geest in de nacht gezocht en gisteren zocht ik hem om 23u samen met u via het radioprogramma. Toen u uw programma begon, was ik erg slaperig, maar ik ging door tot het einde. Ik zal nooit vergeten wat u zei, dat de dorst die ik voelde door de Heilige Geest zelf geplaatst werd. Bisschop, ik voelde mij zo gewaardeerd en had de zekerheid dat God dicht bij mij was. U zei dat God al wist wat ik wilde zeggen, zelfs voordat ik het gesproken had. Ik kon toen alleen maar “Mijn God, lieve Vader” zeggen. Plotseling kon ik opeens niet stoppen met lachen, ik wist niet of ik lachte of huilde, ik dacht dat ik niet meer zou stoppen. Toen ik wilde spreken, lieten de tranen en het gelach mij dat niet toe. Toen ik uiteindelijk stopte met lachen, kwam er een zekerheid van de Aanwezigheid van Mijn God, een kracht, ik voelde me zelfs warm, ik heb me nooit zo op mijn gemak gevoeld. Het was alsof ik een schreeuw die al jaren in mijn binnenste zat eruit liet. Ik kon niet wachten om u dit te melden. Dat woord dat u predikte was onbeschrijfelijk. Dat God u degene!
***
Sandra
Hallo bisschop,
Elke keer dat ik de Heilige Geest zocht, had ik het gevoel dat mijn gebeden tot het plafond kwam en weer neerdaalden, omdat ik niks voelde, niet eens de zekerheid dat GOD mijn gebeden had ontvangen. Maar vandaag was het anders. Ik was het Woord van God aan het lezen in Matteüs 16:24-28 en het Woord was zeer sterk, omdat ik de bedoeling van het dragen van het kruis begreep: “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden”. Toen ik dat had gelezen, kwam er een enorm verlangen in me op om te bidden. Ik sloot toen de deuren en de ramen en begon met God te praten.
Ik opende mijn hart voor GOD en vroeg: “Heer, wat wilt U van mij? Tot nu toe was ik aan het twijfelen of ik mijn verlangens zou doen of me met lichaam, ziel en geest aan U zou overgeven, maar toen ik over Uw Woord peinsde, VERDWEEN DE TWIJFEL IN MIJ”. Er bleef alleen maar een zekerheid in mijn binnenste: de Heer dienen in geest en in waarheid. Ik zei toen: “Hier ben ik Heer, zodat U Uw wil kunt doen, omdat ik mijn leven heb verloren. Een leven van vergissingen, fouten, pieken en dalen, een middelmatig leven, dat arm in geest was en niet MEER aan deze wereld behoort. Ik kies ervoor om te sterven voor mijn verlangens en te leven uit liefde voor U, mijn Heer. Maar ik dien uit U geboren te worden, Uw Zegel te hebben, Uw Geest, omdat ik wel het verlangen heb om U te dienen, maar ik heb Uw Zegel nodig, Heer. Was mij met Uw Bloed, reinig mij zodat ik Uw Heilige Geest kan ontvangen”.
Op dat moment dacht ik nergens meer aan, behalve om me met alles voor God te werpen. Ik voelde niets, maar ik had de zekerheid dat de Heer mijn gebed had gehoord. Mijn ziel vernieuwde zich met de Aanwezigheid van God in mij, want nu heb ik wél de zekerheid dat ik gered ben en deze zekerheid doet mij telkens meer zielen willen winnen voor de Here Jezus. En dat allen dezelfde vreugde in de ziel kunnen ervaren, zoals ik die ervaar.
Dank U wel Jezus dat U mij geaccepteerd hebt. En ook u bedankt bisschop, dat u deze man van God bent die ons elke dag helpt om dichter bij de Allerhoogste te komen.
Bisschop Edir Macedo