2016Iedereen, maar bij elk eind van het jaar en begin van een nieuwe cyclus wordt er meer nadruk op gelegd…
We praten over hoop… Maar, kunt u definiëren wat dat in feite is? Wie hebben het recht om dit te bezitten?
Hoop kan beschreven worden als “het vertrouwen in het verkrijgen wat u wilt…”
In een zekere vorm, verborgen of openlijk, regeert de hoop het leven van elk mens. En dit is dag na dag zichtbaar in onze levens, want iedereen hoopt op iets: afvallen (of juist aankomen), een beter leven hebben, rijker worden, gezonder leven, een kind krijgen, trouwen, gelukkig zijn… En, dag na dag, jaar in, jaar uit, zien wij deze hoop permanent, statisch, onveranderlijk worden en in alle aspecten: vals…
Ja, er bestaan 2 soorten hoop: DE VALSE en DE WARE!
De valse hoop is wat wij intenser zien worden aan het eind van elk jaar, wanneer de 7,3 miljard mensen “hopen” dat het jaar dat eraan komt beter zal zijn dan het jaar dat is geweest…
Maar hoe?
Hoe wilt u afvallen, zonder uw eetpatroon aan te passen of meer te bewegen?
Hoe wilt u, wat uw gezin betreft, gelukkig worden, zonder uw gedrag te veranderen thuis?
Hoe wilt u emotioneel stabiel zijn, zonder eerst de trauma’s, angsten en complexen te overwinnen?
Hoe wilt u een promotie op het werk verdienen, als uw manier van werken altijd hetzelfde blijft?
Hoe wilt u succesvol zijn op school, als u niet streeft naar verbetering?
Hoe wilt u de Beloftes van God veroveren, door in Hem op een religieuze, systematische, theoretische, hypocriete manier te geloven zonder in opstand te komen tegen het kwaad en de Bijbelse Leer te praktiseren?
Hoe wilt u uw bediening als actieve leden van het Lichaam van Christus ontwikkelen, maar zich niet willen aansluiten bij de verschillende groepen in de kerk zoals de Evangelisten, IntelliMen, Godllywood, JvO…
Door de WARE HOOP, gedraagt men zich anders, want wie het bezit heeft iets gedaan om het te verdienen, te verdelen onder een van deze verschillende groepen:
1) Degenen die hun deel doen of hebben gedaan!
Dit zijn degenen die, wanneer ze een verandering nodig hebben, zich altijd verbeteren om die verandering te verkrijgen, omdat ze weten dat de ongefundeerde hoop vals is en nooit iets meer dan dat zal zijn, net als een wens die nooit vervuld zal worden.
2) Zij die alles hebben gedaan wat zij kunnen om te bereiken wat zij het meest willen!
Deze mensen rusten niet totdat hun hoop gematerialiseerd en realiteit is geworden. Voor dezen zal hoop alleen een tussenstap zijn en nooit het eind!
3) Zij die altijd het verschil maken en niet bang zijn om verder te gaan!
Dit zijn de onverschrokkenen, onvermoeibaren en moedigen. Zij weten dat alleen hoop hebben niet genoeg is en dat de toekomst van elk persoon gedefinieerd wordt door wat men doet in samenwerking met de hoop.
En u, wat is uw hoop?
Ik wil u bemoedigen om in korte maar goed gedefinieerde woorden een commentaar achter te laten. Uw verklaring van moedige hoop voor dit nieuwe jaar! Print dit en bewaar het, want dit zal u helpen herinneren dat u het recht hebt om te hopen.
En wanneer u hetgeen waar u op hoopte hebt bereikt, deel het hier dan met mij, dit zal zeer bevredigend zijn voor mijn familie en ik!
Ps: Print dit artikel en neem het met u mee naar de nachtwake van jaarwisseling, op 31 december om 22:30u bij uw dichtstbijzijnde UKGR.
God is met u en wij ook!
Bisschop Júlio Freitas