Wie iets wilt moet de prijs ervoor betalen!     blog1_1
“En toen Jezus met het schip weder overgestoken was naar de overkant, verzamelde zich een grote schare bij Hem; en Hij was bij de zee. En er kwam een van de oversten der synagoge, genaamd Jaïrus, en toen deze Hem zag, wierp hij zich neder aan zijn voeten, en hij smeekte Hem dringend, zeggende: Mijn dochtertje ligt op haar uiterste; kom toch en leg haar de handen op, dan zal zij behouden worden en in leven blijven. En Hij ging met hem mede…”(Marcus 5:21-24).
Jaïrus was een zeer religieuze man, geleerd, invloedrijk en belangrijk in zijn gemeenschap – hij was immers een overste – kortom, hij had alles. Maar wat baatte dat “alles”, als dat het leven van zijn dochter niet kon redden? Daarom moest hij een beslissing nemen: zichzelf blijven bedriegen door zijn religiositeit of alles opofferen om een ervaring met Jezus te hebben.
En precies hierover wil ik dat u reflecteert: wat baat het u gebonden te zijn aan uw kennis, diploma’s, kerk, titel, roem of een positie te hebben, als u niet gelukkig bent?
Jaïrus koos ervoor om dat op te geven. Hij verloochende alles wat hij was en wierp zich voor de voeten van Jezus. Slechts een nederige persoon is in staat om dit te doen; iemand die oprecht is en begrijpt dat dit de enige manier is om een ware ontmoeting met Jezus te hebben.
Te midden van een grote menigte, ging Jezus alleen met hem weg, en geloof dat Jezus nu ook met u mee wil gaan, want waar Hij gaat, komt het leven.
Het dochtertje van Jaïrus werd opgewekt. Uw huwelijk, uw financiën, uw gezondheid, uw ziel, alles kan opgewekt worden. Dus met dit in gedachte, wat gaat u doen?
Ik hoop dat u nu een beslissing neemt, laat alles aan een kant en waar u zich nu op dit moment bevindt, werp u zich voor de voeten van Jezus. Ik garandeer u dat u vandaag nog gered zult zijn!!!
Met dank aan: bisschop Franklin Sanches