Post Image

LOGO

Wie kan God bedriegen?

“Ja, vervloekt is de bedrieger die een mannetjesdier in zijn kudde heeft, en een gelofte doet, maar aan de Heere offert wat geschonden is! Voorzeker, Ik ben een groot Koning, zegt de HEERE van de legermachten, en Mijn Naam is ontzagwekkend onder de volken.” Maleachi 1:14

Waarom zijn er zoveel mensen in de kerken, sommigen zelfs als pastors, helpers, leden, maar vervloekt? Omdat ze bedriegen!

God is niet zomaar iemand, niet zoals de mens. God is de Allerheiligst. En Hij weet alles over ons. God weet wie ik ben, wie u bent. Hij kent onze gedachten, onze intenties en neigingen van onze ziel. Hij weet alles!

Zie de waarschuwing door de profeet Jeremia:

“Vervloekt wie het werk van de HEERE traag uitvoert…” Jeremia 48:10

God ziet de intentie van uw hart als u Hem echt dient, en niet uzelf. U kunt Hem niet voor de gek houden. Hij kent ieders hart volkomen.

De apostel Paulus zei:

“Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen.” 1 Korinthe 11:30

Oftewel, velen die stierven vanwege een vals christelijk leven.
Ze waren mensen die op een spontane manier een belofte aan God deden, maar een heel andere offerande gaven. Ze waren bedriegers.

Het probleem van een bedrieger is dat hij zo gewend is anderen te bedriegen dat hij denkt dat hij God kan bedriegen.

Maar God definieert zichzelf als volgt:

“Ik ben een groot Koning, zegt de HEERE van de legermachten, en Mijn Naam is ontzagwekkend onder de volken.” Maleachi 1:14

De bedriegers hebben geen vrees voor God en daarom worden ze vervloekt.

Mijn vriend(in), als u uzelf als een bedrieger herkent, neem dan dit moment om uw ziel te scheuren, doe uw masker af en verneder uzelf voor God, zeggende:

“Mijn God, ik heb U nodig! Ik ben een huichelaar geweest, een leugenaar, een bedrieger. Vergeef me, heb medelijden met me, want ik ben vies. Ik wil Uw mededogen, ik wil een leven leiden volgens wat de Heer wil dat ik bereik.”

Voor degenen die zich bekeren en zich overgeven, met daad en in waarheid, staat de deur altijd open, omdat de Vader de zoon niet vergeet die Hem in oprechtheid aanroept.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*