Post Image

LOGO

Wie Mij eren…

Door God gekozen worden is een voorrecht, maar velen verachten Hem, zoals het geval van Eli, de priester. Hij en zijn huis werden gekozen om de Here te dienen, maar de priester stond zijn zonen toe hun gezag te misbruiken en het volk van Israël te corrumperen. Dus God werd boos en zei:

“Ik heb hem uit al de stammen van Israël voor Mij tot priester uitgekozen… Waarom eert u uw zonen meer dan Mij…? Daarom spreekt de HEERE, de God van Israël: Ik had duidelijk gezegd: Uw huis en uw familie zullen voor eeuwig voor Mijn aangezicht wandelen. Maar nu spreekt de HEERE: Er is bij Mij geen sprake van…” 1 Samuel 2:28-30

Zoals God aan Eli vroeg, vraagt Hij vandaag ook: “Waarom eert u uw kinderen, uw familie, uw beroep, uw reputatie en zoveel andere dingen meer dan Ik?”

Hoewel de priester geen kwaad deed, stond hij zijn kinderen toe om het te doen. Hij keek toe en ondernam geen maatregel. Daarom voelde God zich beledigd door die houding en zei:

“…want wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij verachten, zullen zelf veracht worden.” 1 Samuel 2:30

Dit woord breekt met het idee van “eenmaal behouden, voor altijd behouden”, of “Gods genade is genoeg voor mij”, alsof de Genade gratis was! Alsof de persoon God zou kunnen dienen en tegelijkertijd in de zonde, in de leugen, in het bedrog kan leven.

God wil een authentiek, puur geloof zien. U kunt zelfs de ergste zondaar zijn, maar als u een oprecht geloof manifesteert, eert u God. Dus op dezelfde manier eert God u met de vergeving en zegeningen die u nodig heeft.

Hier is de uitleg waarom: “zonder geloof het onmogelijk is God te behagen!” (Hebreeën 11: 6)

Wat voor soort geloof? Religieus? Dom? Emotioneel? Nep? Nee!
Een oprecht, waar en intelligent geloof.

In mijn intelligentie, weet ik dat God alles weet wat er in mij gebeurt. Voordat ik praat, weet Hij het al. Er is niets in mij dat Hij het niet weet. Dus als ik probeer een geloof te veinzen, denkt u dan dat ik God eer? Nee!

Evalueer uw leven, want dit is een waarschuwing om uw geloof op te wekken! Want één ding is zeker, als we een oprecht geloof presenteren, eren we God. En als we God eren, zal Hij ons eren! Maar als we Hem niet eren, zal Hij ons verachten.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*