abraaosara-706x432

“Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak op het ALTAAR legde?” (Jakobus 2:21).

Stel dat u onverwachts moet reizen en het is niet mogelijk om uw kind mee te nemen, in wiens handen zou u uw kind toevertrouwen?
– Iemand met een twijfelachtig karakter?
– Iemand met een agressief verleden?
– Iemand die niet eens voor zijn eigen kinderen zorgt?
Nee, natuurlijk niet. U zou er niet eens aan denken!
Maar u zou aan iemand denken die te vertrouwen is, respectvol, een goed karakter heeft en daarom uw vertrouwen waardig is. Doordat u zich op deze criteria baseert, zult u gerust zijn.
Zo is het Altaar, al deze bovenstaande punten biedt het ons.
Daarop vertrouwde Abraham zijn eigen kind.
Het was geen toeval wat de Almachtige deed in het leven van Abraham.
Wat zou het Abraham baten dat hij geloof had, maar niet vertrouwde op het Altaar van de Auteur van het geloof?
Zonder enige twijfel heeft hij niet alleen meer ontvangen dan wat hij vroeg en dacht, maar blijft hij nog steeds de zegen ontvangen, tot de terugkomst van onze de Here Jezus Christus. Het Altaar is een vermenigvuldiger.
De grootheid van God is alleen voor degenen die op Hem vertrouwen. En wie vertrouwt, blijft afhankelijk van de Almachtige.
Abraham vertrouwde op de Allerhoogste, omdat hij op Zijn Altaar vertrouwde en vice-versa.
Zeggen dat u in God gelooft, maar niet op onvoorwaardelijke wijze vertrouwen op Zijn Altaar, kan niet samengaan. Alles wat wij nodig hebben is op het Altaar te vinden, zelfs voordat wij op deze wereld zijn gekomen.
Als Abraham zijn eigen kind toevertrouwde op het Altaar; waarom zou u dan niet uw verleden, heden en toekomst daarop vertrouwen?
Met dank aan: Bispo Djalma Bezerra