Op een dag was er op zee, te midden van de bemanning van een boot, een matroos die vaak het doelwit was van beledigingen en pesterijen van zijn collega’s, vanwege het feit dat hij gelovig was en pas was bekeerd.
Op een mooie dag verzamelde de kapitein van het schip de matrozen op het dek, pakte een verrekijker en begon van de ene naar de andere kant te kijken over de horizon. Hij keek en keek, totdat de matrozen nieuwsgierig werden en wilden weten wat de bedoeling hiervan was.
Toen haalde de kapitein zijn ogen weg van de verrekijker en richtte zich tot de gelovige matroos en zei:
– Ik heb overal gekeken. Ik keek totdat ik er moe van werd, maar ik kon God niet zien.
Toen stond de matroos op, nam zijn Bijbel en opende hem in Matteüs 5:8 en las deze waardevolle les van zijn Geliefde Meester:
“Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien”
Bisshop Edir Macedo